• Українська

4. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Курсовая работа
Предмет Дкпзк
4. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Краткое описание: ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ. Вибір теми курсової роботи здійснюється залежно від останньої цифри номера залікової книжки (остання цифра номера залікової книжки вказує на номер теми). Тема обирається після прийняття рішення про затвердження тем курсових робот на відповідний навчальний рік. Замінити тему курсової роботи, підготувати науковий реферат або практичне завдання можна за узгодженням з кафедрою конституційного і адміністративного права. При написанні роботи використовується відповідне законодавство, наявні підручники, навчальні посібники, наукова література, статистичні данні, матеріали практичної діяльності публічної адміністрації. В обов’язковому порядку (передусім у вступі) робота повинна містити аналіз- 1) правових актів, які були прийнятті після обрання теми роботи; 2) не менше 3-х публікацій, які вийшли друком після обрання теми роботи; 3) обов’язково рекомендованих джерел. Курсова робота складається з таких частин 1) титульний лист; 2) план; 3) вступ; 4) огляд джерел за темою роботи і дослідницькі матеріали; 5) основний зміст; 6) висновки; 7) список використаних по тексту джерел. На титульному листі обов'язково відображаються- а) назви навчального закладу, інституту (факультету) і кафедри, на якій виконана робота; б) прізвище, ім'я, по батькові студента, курс і навчальна група; в) навчальна дисципліна; г) тема роботи, д) рік виконання роботи. План є відображенням структури роботи. Він містить найменування всіх її частин з зазначенням початкових сторінок. Вступ не повинен перевищувати двох сторінок. Він починається з визначення мети курсової роботи. Далі коротко аргументується доцільність обраного плану для досягнення визначеної мети. Після цього вступ вважається завершеним. Огляд джерел за темою роботи і дослідницькі матеріали містять анотацію кожного з опрацьованих автором джерел з вказівкою на конкретні положення, які використані у роботі. Він починається із зазначення кількості використаних у тексті роботи нормативних актів, публікацій фахівців, інших матеріалів. Далі подається коротка анотація кожного із джерел, на яке є посилання у тексті роботи. У анотації вказується- автор, назва роботи, її вид (наказ, монографія, підручник, стаття тощо) і проблематика. Після цього зазначаються положення, які використані у роботі. До цієї частини включають матеріали щодо збору, систематизації і узагальненню фактичних даних, отриманих шляхом спостереження, опису, анкетування, опитування, експерименту, вивчення архівних, статистичних, реєстраційних, публіцистичних та інших відомостей. Їх необхідно поділити на дослідження- а) здійсненні особисто, б) здійсненні іншими особами і проаналізовані автором. Основний зміст роботи є текстом, у якому послідовно викладаються результати власного аналізу теоретичних положень, нормативного матеріалу і дослідницьких здобутків відповідно до пунктів плану. Кафедра може запропонувати орієнтовний план курсової роботи. У такому випадку автор може з ним погодитись, а може внести до нього зміни. Зміни мають бути аргументовані. Авторські аргументи щодо зміни плану наводяться у вступі. Обов'язковим елементом основного змісту є посилання на використані при написанні роботи джерела. Посилання оформлюються відповідно до чинних стандартів. Висновки не перевищують 2 сторінок. Вони у стислій формі містять авторські оцінки щодо розкриття пунктів плану і досягнення визначеної у вступі мети. Найважливішою і обов'язковою частиною висновків є окреслення зв'язку емпіричних досліджень з теоретичними положеннями. Список використаних джерел містить лише ті джерела, на які є посилання у тексті роботи. Кожне із джерел загального списку оформлюється відповідно до встановлених стандартів. Текст курсової роботи друкують на одному боці паперу формату А4, залишаючи поля таких розмірів- ліве – 20 мм., праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Шрифт друку –Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок тексту за наведеними вище параметрами. Порушення викладених вимог є підставою повернення роботи автору для переробки.
Количество страниц
25-30
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
21.02.2020
Стоимость от
700 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
Методологічні засади концепції сталого розвитку

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Управління сталим розвитком Тема работы: Методологічні засади концепції сталого розвитку

Оцінка соціально-психологічної готовності до праці випускників професійно технічних закладів

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Психология Тема работы: Оцінка соціально-психологічної готовності до праці випускників професійно

3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів в процесі вив-чення функцій в основній школі.

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Методика навчання математики Тема работы: 3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Казки О. Уайльда – втілення досконалої поетичної форми і поетичного мислення

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Зарубежная литература Тема работы: Казки О. Уайльда – втілення досконалої

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Міжнародна економіка Тема работы: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Лікувально-оздоровчий туризм на теренах сучасної України

Тип работы: Дипломная работа Предмет: Туризм Тема работы: Лікувально-оздоровчий туризм на теренах сучасної України Краткое

Власний бізнес план мовної школи

Вид роботи: Презентація Предмет: Специфіка викладання Тема роботи: Власний бізнес план мовної школи Короткий опис:

Розробка програмного додатку для управління запам’ятовуючими пристроями

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Операційні Системи Тема работы: Розробка програмного додатку для управління запам’ятовуючими

Особливості картографування для потреб спелеотуризму

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Туристична Картографія Тема работы: Особливості картографування для потреб спелеотуризму Краткое

Облік грошових коштів у касі підприємства

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Фінансовий облік Тема роботи: Облік грошових коштів у касі підприємства

Стилістичні функції жаргону , як особливого засобу спілкування

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Испанский язык Тема работы: Стилістичні функції жаргону , як особливого

Біблійні мотиви, образи і сюжети у творчості Джона Мілтона

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Зарубіжна література Тема роботи: Біблійні мотиви, образи і сюжети у

Ізраїльсько палестинські відносини в 20 ст

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Міжнародні відносини Тема роботи: Ізраїльсько палестинські відносини в 20 ст

Інтерактивні технології вивчення зарубіжної літератури в школі

Вид роботи: Курсова робота Предмет: методика викладання зарубіжної літератури Тема роботи: Інтерактивні технології вивчення зарубіжної

Правові засади здійснення професійної оціночної діяльності в Україні

Тип работы: Бакалаврская работа Предмет: Підприємницькое та корпоративне право Тема работы: Правові засади здійснення професійної

Митне оформлення та оподаткування імпорту дизельного палива

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Митна справа Тема работы: Митне оформлення та оподаткування імпорту дизельного

Командний менеджмент в системі управління туристичним підприємством

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Туристический менеджмент Тема работы: Командний менеджмент в системі управління туристичним

Організація комерційної діяльності АТ ЛКФ “Світоч”

Вид роботи: Презентація Предмет: Комерційна діяльність Тема роботи: Організація комерційної діяльності АТ ЛКФ “Світоч” Короткий

Ринкова конкуренція: значення та види.

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Економіка підприємства Тема работы: Ринкова конкуренція: значення та види. Краткое

Організація системи самоменеджменту персоналу на туристичному підприємстві

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Менеджмент Тема работы: Організація системи самоменеджменту персоналу на туристичному підприємстві

Полезно знать

Как подготовить курсовую работу

Приветствуем читателя. В предложенном материале будет рассмотрено: что представляет собой курсовой проект, какая его цель,

ЧИТАТЬ...
Курсовая работа в Ужгороде на заказ

Курсовая работа в Ужгороде на заказ 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+

ЧИТАТЬ...