• Українська

4. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Курсовая работа
Предмет Дкпзк
4. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Краткое описание: ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ. Вибір теми курсової роботи здійснюється залежно від останньої цифри номера залікової книжки (остання цифра номера залікової книжки вказує на номер теми). Тема обирається після прийняття рішення про затвердження тем курсових робот на відповідний навчальний рік. Замінити тему курсової роботи, підготувати науковий реферат або практичне завдання можна за узгодженням з кафедрою конституційного і адміністративного права. При написанні роботи використовується відповідне законодавство, наявні підручники, навчальні посібники, наукова література, статистичні данні, матеріали практичної діяльності публічної адміністрації. В обов’язковому порядку (передусім у вступі) робота повинна містити аналіз- 1) правових актів, які були прийнятті після обрання теми роботи; 2) не менше 3-х публікацій, які вийшли друком після обрання теми роботи; 3) обов’язково рекомендованих джерел. Курсова робота складається з таких частин 1) титульний лист; 2) план; 3) вступ; 4) огляд джерел за темою роботи і дослідницькі матеріали; 5) основний зміст; 6) висновки; 7) список використаних по тексту джерел. На титульному листі обов'язково відображаються- а) назви навчального закладу, інституту (факультету) і кафедри, на якій виконана робота; б) прізвище, ім'я, по батькові студента, курс і навчальна група; в) навчальна дисципліна; г) тема роботи, д) рік виконання роботи. План є відображенням структури роботи. Він містить найменування всіх її частин з зазначенням початкових сторінок. Вступ не повинен перевищувати двох сторінок. Він починається з визначення мети курсової роботи. Далі коротко аргументується доцільність обраного плану для досягнення визначеної мети. Після цього вступ вважається завершеним. Огляд джерел за темою роботи і дослідницькі матеріали містять анотацію кожного з опрацьованих автором джерел з вказівкою на конкретні положення, які використані у роботі. Він починається із зазначення кількості використаних у тексті роботи нормативних актів, публікацій фахівців, інших матеріалів. Далі подається коротка анотація кожного із джерел, на яке є посилання у тексті роботи. У анотації вказується- автор, назва роботи, її вид (наказ, монографія, підручник, стаття тощо) і проблематика. Після цього зазначаються положення, які використані у роботі. До цієї частини включають матеріали щодо збору, систематизації і узагальненню фактичних даних, отриманих шляхом спостереження, опису, анкетування, опитування, експерименту, вивчення архівних, статистичних, реєстраційних, публіцистичних та інших відомостей. Їх необхідно поділити на дослідження- а) здійсненні особисто, б) здійсненні іншими особами і проаналізовані автором. Основний зміст роботи є текстом, у якому послідовно викладаються результати власного аналізу теоретичних положень, нормативного матеріалу і дослідницьких здобутків відповідно до пунктів плану. Кафедра може запропонувати орієнтовний план курсової роботи. У такому випадку автор може з ним погодитись, а може внести до нього зміни. Зміни мають бути аргументовані. Авторські аргументи щодо зміни плану наводяться у вступі. Обов'язковим елементом основного змісту є посилання на використані при написанні роботи джерела. Посилання оформлюються відповідно до чинних стандартів. Висновки не перевищують 2 сторінок. Вони у стислій формі містять авторські оцінки щодо розкриття пунктів плану і досягнення визначеної у вступі мети. Найважливішою і обов'язковою частиною висновків є окреслення зв'язку емпіричних досліджень з теоретичними положеннями. Список використаних джерел містить лише ті джерела, на які є посилання у тексті роботи. Кожне із джерел загального списку оформлюється відповідно до встановлених стандартів. Текст курсової роботи друкують на одному боці паперу формату А4, залишаючи поля таких розмірів- ліве – 20 мм., праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Шрифт друку –Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок тексту за наведеними вище параметрами. Порушення викладених вимог є підставою повернення роботи автору для переробки.
Количество страниц
25-30
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
21.02.2020
Стоимость от
700 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
«Розробка нового товару,стратегії та тактики його просування»

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Маркетинг Тема работы: «Розробка нового товару,стратегії та тактики його просування»

Корпус форсунки

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Технология машиностроения Тема работы: Корпус форсунки Краткое описание: Количество страниц:

Котушка Тесла вихрова медицина – Деснянський генератор

Вид роботи: Інше Предмет: Фізика Тема роботи: Котушка Тесла вихрова медицина – Деснянський генератор Короткий

Розробка програмного додатку для управління обліковими записами ОС

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Операційні системи Тема работы: Розробка програмного додатку для управління обліковими

звіт про проходження виробничої практики

Вид роботи: Звіт з практики Предмет: Фінансовий облік Тема роботи: звіт про проходження виробничої практики

ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ПОМИЛОК У ПИСЬМІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Логопедія Тема роботи: ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФОНЕТИЧНИХ ПОМИЛОК У

Проект пічного, охолоджувального відділення та експедиції хлібозаводу для виробництва пшеничного хліба

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Харчові технології Тема роботи: Проект пічного, охолоджувального відділення та експедиції

Система контролю в менеджменті організації

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Менеджмент і адміністрування Тема работы: Система контролю в менеджменті організації

Психодиагностика эмоционального интеллекта

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Психодиагностика Тема работы: Психодиагностика эмоционального интеллекта Краткое описание: На укр

які задачі вирішує SMM маркетинг

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Управління та адміністрування Тема роботи: які задачі вирішує SMM маркетинг

Кекс Весняний

Вид роботи: Дипломна робота Предмет: Технологія Тема роботи: Кекс Весняний Короткий опис: Щоб було розмахування

Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь другого порядку різницевими методами

Вид роботи: Контрольна робота Предмет: Вища математика Тема роботи: Розв’язання звичайних диференціальних рівнянь другого порядку

developing seniors listening comprehension competence by means of fable text

Вид роботи: Дипломна робота Предмет: Методика викладання англійської мови Тема роботи: developing seniors listening comprehension

Бухгалтерський облік виходу продукції тваринництва та прийняття управлінських рішень щодо раціонального її використання

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством Тема работы: Бухгалтерський облік виходу

програмна підтримка організацій вуличних квестів

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Информатика и Программирование Тема работы: програмна підтримка організацій вуличних квестів

Організація і технологія гастрономічного туризму; Франція

Тип работы: Курсовая работа Предмет: “Технологія і організація туристської діяльності” Тема работы: Організація і технологія

Розробка заходів щодо захисту повітряного басейну від викидів машинобудівного заводу

Тип работы: Курсовая работа Предмет: «Технологія знешкодження та утилізації компонентів газових викидів» Тема работы: Розробка

Розрахунок економічної ефективності створення інформаційної системи

Тип работы: Контрольная работа Предмет: Інформаційні системи і технології в менеджменті Тема работы: Розрахунок економічної

Бразильські карнавали

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Туризм Тема роботи: Бразильські карнавали Короткий опис: вимоги та план

теорія, кейс та індивідуальне завдання

Тип работы: Контрольная работа Предмет: Основи управлінського консультування Тема работы: теорія, кейс та індивідуальне завдання

Полезно знать

Курсовая работа в Херсоне

Курсовая работа в Херсоне 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6

ЧИТАТЬ...
Курсовая работа в Львове

Курсовая работа в Львове 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6

ЧИТАТЬ...