• Українська

4. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Курсовая работа
Предмет Дкпзк
4. ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Краткое описание: ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ. Вибір теми курсової роботи здійснюється залежно від останньої цифри номера залікової книжки (остання цифра номера залікової книжки вказує на номер теми). Тема обирається після прийняття рішення про затвердження тем курсових робот на відповідний навчальний рік. Замінити тему курсової роботи, підготувати науковий реферат або практичне завдання можна за узгодженням з кафедрою конституційного і адміністративного права. При написанні роботи використовується відповідне законодавство, наявні підручники, навчальні посібники, наукова література, статистичні данні, матеріали практичної діяльності публічної адміністрації. В обов’язковому порядку (передусім у вступі) робота повинна містити аналіз- 1) правових актів, які були прийнятті після обрання теми роботи; 2) не менше 3-х публікацій, які вийшли друком після обрання теми роботи; 3) обов’язково рекомендованих джерел. Курсова робота складається з таких частин 1) титульний лист; 2) план; 3) вступ; 4) огляд джерел за темою роботи і дослідницькі матеріали; 5) основний зміст; 6) висновки; 7) список використаних по тексту джерел. На титульному листі обов'язково відображаються- а) назви навчального закладу, інституту (факультету) і кафедри, на якій виконана робота; б) прізвище, ім'я, по батькові студента, курс і навчальна група; в) навчальна дисципліна; г) тема роботи, д) рік виконання роботи. План є відображенням структури роботи. Він містить найменування всіх її частин з зазначенням початкових сторінок. Вступ не повинен перевищувати двох сторінок. Він починається з визначення мети курсової роботи. Далі коротко аргументується доцільність обраного плану для досягнення визначеної мети. Після цього вступ вважається завершеним. Огляд джерел за темою роботи і дослідницькі матеріали містять анотацію кожного з опрацьованих автором джерел з вказівкою на конкретні положення, які використані у роботі. Він починається із зазначення кількості використаних у тексті роботи нормативних актів, публікацій фахівців, інших матеріалів. Далі подається коротка анотація кожного із джерел, на яке є посилання у тексті роботи. У анотації вказується- автор, назва роботи, її вид (наказ, монографія, підручник, стаття тощо) і проблематика. Після цього зазначаються положення, які використані у роботі. До цієї частини включають матеріали щодо збору, систематизації і узагальненню фактичних даних, отриманих шляхом спостереження, опису, анкетування, опитування, експерименту, вивчення архівних, статистичних, реєстраційних, публіцистичних та інших відомостей. Їх необхідно поділити на дослідження- а) здійсненні особисто, б) здійсненні іншими особами і проаналізовані автором. Основний зміст роботи є текстом, у якому послідовно викладаються результати власного аналізу теоретичних положень, нормативного матеріалу і дослідницьких здобутків відповідно до пунктів плану. Кафедра може запропонувати орієнтовний план курсової роботи. У такому випадку автор може з ним погодитись, а може внести до нього зміни. Зміни мають бути аргументовані. Авторські аргументи щодо зміни плану наводяться у вступі. Обов'язковим елементом основного змісту є посилання на використані при написанні роботи джерела. Посилання оформлюються відповідно до чинних стандартів. Висновки не перевищують 2 сторінок. Вони у стислій формі містять авторські оцінки щодо розкриття пунктів плану і досягнення визначеної у вступі мети. Найважливішою і обов'язковою частиною висновків є окреслення зв'язку емпіричних досліджень з теоретичними положеннями. Список використаних джерел містить лише ті джерела, на які є посилання у тексті роботи. Кожне із джерел загального списку оформлюється відповідно до встановлених стандартів. Текст курсової роботи друкують на одному боці паперу формату А4, залишаючи поля таких розмірів- ліве – 20 мм., праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Шрифт друку –Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок тексту за наведеними вище параметрами. Порушення викладених вимог є підставою повернення роботи автору для переробки.
Количество страниц
25-30
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
21.02.2020
Стоимость от
700 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
Написання наукової статті. Контент сучасного журналу.

Вид роботи: Статья Предмет: Основи наукових досліджень Тема роботи: Написання наукової статті. Контент сучасного журналу.

Особливості редагування релігійних видань

Вид роботи: Дипломна робота Предмет: Журналістика Тема роботи: Особливості редагування релігійних видань Короткий опис: Написать

Застосування принципу СТОКАЦ у формуванні новинного повідомлення

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Журналістика Тема роботи: Застосування принципу СТОКАЦ у формуванні новинного повідомлення

особливості стилю Хелен Девіт у романі Останній самурай

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Іноземна мова Тема работы: особливості стилю Хелен Девіт у романі

Картина особистості і методи психотерапії при депресивних розладах

Вид роботи: Реферат Предмет: Психологія Тема роботи: Картина особистості і методи психотерапії при депресивних розладах

Задачи по высшей математике и статистике

Тип работы: Задачи Предмет: Высшая математика и статистика Тема работы: Задачи по высшей математике и

“Творчі ігри в логопедичній роботі”.

Тип работы: Эссе Предмет: Академическое письмо Тема работы: “Творчі ігри в логопедичній роботі”. Краткое описание:

методиці навчання рухам неповносправних за нозологією на вибір, але щоб різні нозології

Вид роботи: Презентація Предмет: Методика навчання рухам неповносправних осіб Тема роботи: методиці навчання рухам неповносправних

Соцiальна та юридична вiдповiдальнiсть журналиста ЗМI

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Журнастика Тема работы: Соцiальна та юридична вiдповiдальнiсть журналиста ЗМI Краткое

Загальні основи формування маркетингової цінової політики підприємства

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Маркетингове ціноутворення Тема работы: Загальні основи формування маркетингової цінової політики

Окиснення циклогексанолу в адипінову кислоту розчином нітратної кислоти

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Хімія Тема роботи: Окиснення циклогексанолу в адипінову кислоту розчином нітратної

Організація і планування освоєння випуску нових видів продукції на підприємстві.

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Управління операційною діяльністю об’єктів господарювання Тема роботи: Організація і планування

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: 075 маркетинг Тема роботи: УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Основні теореми теорії ймовірностей.

Тип работы: Задачи Предмет: Теорія ймовірності та математична статистика Тема работы: Основні теореми теорії ймовірностей.

Постмодернізм в Україні

Вид роботи: Презентація Предмет: Історія мистецтва Тема роботи: Постмодернізм в Україні Короткий опис: заголовок, висновок,

Аксіологічні особливості формування лідерських якостей у процесі здобуття вищої освіти.

Тип работы: Другое Предмет: Філософія Тема работы: Аксіологічні особливості формування лідерських якостей у процесі здобуття

Програмно цільове бюджетування (загальна)

Вид роботи: Статья Предмет: Стаття в економічнмй збірник Тема роботи: Програмно цільове бюджетування (загальна) Короткий

Реформи Володимира Великого

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Історія середніх віків України Тема работы: Реформи Володимира Великого Краткое

Пам’ять та її роль в життєдіяльності людини

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Психология Тема роботи: Пам’ять та її роль в життєдіяльності людини

Проектування сайту комп’ютерної тематики

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Інформатика Тема роботи: Проектування сайту комп’ютерної тематики Короткий опис: 70%

Полезно знать

Курсовые работы по туризму

Курсовые работы по туризму 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6

ЧИТАТЬ...
Дипломные работы по педагогике

Дипломные работы по педагогике 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6

ЧИТАТЬ...