• Українська

Механізми державного регулювання публічних закупівель

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Статья
Предмет Публічне управління та адміністрування
Механізми державного регулювання публічних закупівель
Краткое описание: У статті повинно бути розкрито: 1. Наукова стаття повинна містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлювати конкретне окреме питання за темою випускної кваліфікаційноїроботи. 2. Архітектоніка наукової статті ґрунтується на логічному розкритті наукової проблеми, комплексному розкритті фактів, об’єднанні їх у певнусистему. 3. Для написання наукової статті необхідно ознайомитись з існуючими матеріалами за даною темою (монографії, статті), що дасть можливість визначити рівень розробки досліджуваної теми в науці. Достовірність результатів, висвітлених у статті, посилюється систем- ним використанням різноманітних джерел інформації: законодавчої та нормативної бази, статистичних даних, відповідних міністерств, української та зарубіжної наукової літератури, Інтернет-ресурсів, статистичних та аналітичних матеріал державних установ, відомств та організацій, міжнароднихорганізацій. 4. Наукова стаття, як форма апробації результатів випускної кваліфікаційної роботи, повинна складатись з таких структурних елементів:  назва статті, яка стисло відображає головну ідею наукового дослідження;  прізвище та ініціалиавтора;  анотація (українською та англійською мовами) – коротка характеристика змістустатті;  постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або практичноїдіяльності;  аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему; виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, яким присвяченастаття;  формулювання мети статті, яка випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми; постановка завдань;  виклад результатів досліджень шляхом висвітлення основних положень, особистих ідей, думок, отриманих наукових фактів, виявлених закономірностей, зв'язків, тенденцій, методик отримання та аналізу фактичного матеріалу, особистого внеску автора у досягнення і реалізацію основних висновківтощо;  загальний висновок, який містить узагальнення досліджень і рекомендації, їх значення для теорії та практики, суспільна, соціально- економічназначущість;  список використаних джерел – складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.д. Джерела необхідно розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків згідно зДСТУ;  прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання керівника випускного кваліфікаційного проекту, який здійснював наукове редагуваннястатті. 5. Рукопис наукової статті, яка надходить від здобувача ступеня вищої освіти на кафедру, повинен мати висновок наукового керівника щодо відсутності текстових запозичень урукописі. 6. У випадку виявлення академічного плагіату у науковій статті здобувача ступеня вищої освіти робота направляється на доопрацювання з повторною перевіркою наплагіат. 7. Підготовлена відповідно до встановлених вимог наукова стаття, підписана автором та науковим керівником, передається відповідальному за випуск, яким є гарант освітньої програми. Наукова стаття, яка подається відповідальному за випуск, публікується в авторській редакції. За зміст поданої статті відповідальність несеавтор. 8. Рукопис збірника, підписаний відповідальним за випуск, разом із супровідними документами та електронним варіантом подається до Центру підготовки навчально-методичних видань. Термін подання до Центру підготовки навчально-методичних видань та тираж збірника зазначено в плані видання збірок статей здобувачів освітнього ступеня магістра. План видання збірок статей щорічно затверджується вченою радою КНТЕУ на навчальний рік.
Количество страниц
8
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
08.03.2021
Стоимость от
300 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
Написання наукової статті. Контент сучасного журналу.

Вид роботи: Статья Предмет: Основи наукових досліджень Тема роботи: Написання наукової статті. Контент сучасного журналу.

Особливості редагування релігійних видань

Вид роботи: Дипломна робота Предмет: Журналістика Тема роботи: Особливості редагування релігійних видань Короткий опис: Написать

Застосування принципу СТОКАЦ у формуванні новинного повідомлення

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Журналістика Тема роботи: Застосування принципу СТОКАЦ у формуванні новинного повідомлення

особливості стилю Хелен Девіт у романі Останній самурай

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Іноземна мова Тема работы: особливості стилю Хелен Девіт у романі

Картина особистості і методи психотерапії при депресивних розладах

Вид роботи: Реферат Предмет: Психологія Тема роботи: Картина особистості і методи психотерапії при депресивних розладах

Задачи по высшей математике и статистике

Тип работы: Задачи Предмет: Высшая математика и статистика Тема работы: Задачи по высшей математике и

“Творчі ігри в логопедичній роботі”.

Тип работы: Эссе Предмет: Академическое письмо Тема работы: “Творчі ігри в логопедичній роботі”. Краткое описание:

методиці навчання рухам неповносправних за нозологією на вибір, але щоб різні нозології

Вид роботи: Презентація Предмет: Методика навчання рухам неповносправних осіб Тема роботи: методиці навчання рухам неповносправних

Соцiальна та юридична вiдповiдальнiсть журналиста ЗМI

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Журнастика Тема работы: Соцiальна та юридична вiдповiдальнiсть журналиста ЗМI Краткое

Загальні основи формування маркетингової цінової політики підприємства

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Маркетингове ціноутворення Тема работы: Загальні основи формування маркетингової цінової політики

Окиснення циклогексанолу в адипінову кислоту розчином нітратної кислоти

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Хімія Тема роботи: Окиснення циклогексанолу в адипінову кислоту розчином нітратної

Організація і планування освоєння випуску нових видів продукції на підприємстві.

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Управління операційною діяльністю об’єктів господарювання Тема роботи: Організація і планування

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: 075 маркетинг Тема роботи: УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Основні теореми теорії ймовірностей.

Тип работы: Задачи Предмет: Теорія ймовірності та математична статистика Тема работы: Основні теореми теорії ймовірностей.

Постмодернізм в Україні

Вид роботи: Презентація Предмет: Історія мистецтва Тема роботи: Постмодернізм в Україні Короткий опис: заголовок, висновок,

Аксіологічні особливості формування лідерських якостей у процесі здобуття вищої освіти.

Тип работы: Другое Предмет: Філософія Тема работы: Аксіологічні особливості формування лідерських якостей у процесі здобуття

Програмно цільове бюджетування (загальна)

Вид роботи: Статья Предмет: Стаття в економічнмй збірник Тема роботи: Програмно цільове бюджетування (загальна) Короткий

Реформи Володимира Великого

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Історія середніх віків України Тема работы: Реформи Володимира Великого Краткое

Пам’ять та її роль в життєдіяльності людини

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Психология Тема роботи: Пам’ять та її роль в життєдіяльності людини

Проектування сайту комп’ютерної тематики

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Інформатика Тема роботи: Проектування сайту комп’ютерної тематики Короткий опис: 70%

Полезно знать

Заказать магистерскую работу в Запорожье

Заказать магистерскую работу в Запорожье 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов

ЧИТАТЬ...
Курсовые работы по праву

Курсовые работы по праву 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6

ЧИТАТЬ...