• Українська

Механізми державного регулювання публічних закупівель

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Статья
Предмет Публічне управління та адміністрування
Механізми державного регулювання публічних закупівель
Краткое описание: У статті повинно бути розкрито: 1. Наукова стаття повинна містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлювати конкретне окреме питання за темою випускної кваліфікаційноїроботи. 2. Архітектоніка наукової статті ґрунтується на логічному розкритті наукової проблеми, комплексному розкритті фактів, об’єднанні їх у певнусистему. 3. Для написання наукової статті необхідно ознайомитись з існуючими матеріалами за даною темою (монографії, статті), що дасть можливість визначити рівень розробки досліджуваної теми в науці. Достовірність результатів, висвітлених у статті, посилюється систем- ним використанням різноманітних джерел інформації: законодавчої та нормативної бази, статистичних даних, відповідних міністерств, української та зарубіжної наукової літератури, Інтернет-ресурсів, статистичних та аналітичних матеріал державних установ, відомств та організацій, міжнароднихорганізацій. 4. Наукова стаття, як форма апробації результатів випускної кваліфікаційної роботи, повинна складатись з таких структурних елементів:  назва статті, яка стисло відображає головну ідею наукового дослідження;  прізвище та ініціалиавтора;  анотація (українською та англійською мовами) – коротка характеристика змістустатті;  постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або практичноїдіяльності;  аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему; виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, яким присвяченастаття;  формулювання мети статті, яка випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми; постановка завдань;  виклад результатів досліджень шляхом висвітлення основних положень, особистих ідей, думок, отриманих наукових фактів, виявлених закономірностей, зв'язків, тенденцій, методик отримання та аналізу фактичного матеріалу, особистого внеску автора у досягнення і реалізацію основних висновківтощо;  загальний висновок, який містить узагальнення досліджень і рекомендації, їх значення для теорії та практики, суспільна, соціально- економічназначущість;  список використаних джерел – складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.д. Джерела необхідно розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків згідно зДСТУ;  прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання керівника випускного кваліфікаційного проекту, який здійснював наукове редагуваннястатті. 5. Рукопис наукової статті, яка надходить від здобувача ступеня вищої освіти на кафедру, повинен мати висновок наукового керівника щодо відсутності текстових запозичень урукописі. 6. У випадку виявлення академічного плагіату у науковій статті здобувача ступеня вищої освіти робота направляється на доопрацювання з повторною перевіркою наплагіат. 7. Підготовлена відповідно до встановлених вимог наукова стаття, підписана автором та науковим керівником, передається відповідальному за випуск, яким є гарант освітньої програми. Наукова стаття, яка подається відповідальному за випуск, публікується в авторській редакції. За зміст поданої статті відповідальність несеавтор. 8. Рукопис збірника, підписаний відповідальним за випуск, разом із супровідними документами та електронним варіантом подається до Центру підготовки навчально-методичних видань. Термін подання до Центру підготовки навчально-методичних видань та тираж збірника зазначено в плані видання збірок статей здобувачів освітнього ступеня магістра. План видання збірок статей щорічно затверджується вченою радою КНТЕУ на навчальний рік.
Количество страниц
8
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
08.03.2021
Стоимость от
300 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ГОРІХОПЛІДНИХ В УКРАЇНІ»

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Могилів-Подільський технолого-економічний фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету Тема работы:

Особливості перекладу англійських скорочень в інтернет-просторі та мобільних текстових повідомленнях: їх переклад українською мовою

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Английский (основной иностранный язык) Тема работы: Особливості перекладу англійських скорочень

Внутрішня і зовнішня техніка актора

Вид роботи: Реферат Предмет: Основи сценічної майстерності Тема роботи: Внутрішня і зовнішня техніка актора Короткий

Мовно-стилістичні засоби в антиутопії Дж. Орвелла “1984”

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Англійська мова Тема роботи: Мовно-стилістичні засоби в антиутопії Дж. Орвелла

Засоби вираження модальності в промовах жінок-політиків

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Переклад та редагування фахових текстів Тема роботи: Засоби вираження модальності

Структура та напрями діяльності національних та зарубіжних органів управління у футболі

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Теорія та методика тренерської діяльності в обраному виді спорту Тема

Бухгалтерський облвк ксових операцій

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Фінансовий облік Тема роботи: Бухгалтерський облвк ксових операцій Короткий опис:

загроза безпеці під час роботи в Інтернеті

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Інформатика Тема работы: загроза безпеці під час роботи в Інтернеті

Резерви підвищення продуктивні праці в торгівлі та шляхи її використання за сучасних умов господарювання

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Економіка торговельного підприємства Тема роботи: Резерви підвищення продуктивні праці в

ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАФІЇ В СУЧАСНОМУ РЕКЛАМНОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Вид роботи: Статья Предмет: Дизайн Тема роботи: ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ФОТОГРАФІЇ В СУЧАСНОМУ РЕКЛАМНОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

Використання колекціонування у формуванні пізнавальної активності дошкільника

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Педагогіка дошкільна Тема работы: Використання колекціонування у формуванні пізнавальної активності

РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТIВ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ Крюковського вагонобудівного заводу

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Екологія Тема роботи: РОЗРОБКА ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТIВ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНГО УПРАВЛІННЯ ДЛЯ

Вплив гри на розвиток особистості дітей дошкільного віку

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Психологія Тема роботи: Вплив гри на розвиток особистості дітей дошкільного

Дослідження акцентуацій характеру та аналіз результатів за методикою Леонгарда Шмішека

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Психология Тема работы: Дослідження акцентуацій характеру та аналіз результатів за

Україна в системі міжнародних транспортних коридорів

Тип работы: Контрольная работа Предмет: Основи економічних знянь для інженерів флоту Тема работы: Україна в

Облік готівкових розрахунків у національній валюті.

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Фінансовий облік ІІ Тема работы: Облік готівкових розрахунків у національній

психологічні особливості подружнього спілкування у сучасній сім’ї

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Психология Тема работы: психологічні особливості подружнього спілкування у сучасній сім’ї

физика??

Тип работы: Контрольная работа Предмет: физика Тема работы: физика?? Краткое описание: выполнять тестовые задачи не

Особливості відтворення китайськомовних власних назв у перекладах художньої дитячої літератури українською мовою

Тип работы: Курсовая работа Предмет: теорія та практика перекладу Тема работы: Особливості відтворення китайськомовних власних

Полезно знать

Дипломная работа по экономике предприятия

Дипломная работа по экономике предприятия 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов

ЧИТАТЬ...
Как студенту правильно защитить купленную работу

Рефератами, контрольными или дипломами, выполненными на заказ, пользуются практически все студенты. В особенности те, кто

ЧИТАТЬ...