Невербальне вираження емоцій

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Психолингвистика
Тема работы: Невербальне вираження емоцій
Краткое описание:

Курсова робота з прагмалінгвістики. Унікальність від 60%.
Вимоги:
Обсяг курсової-10-12 ст.( без додатків)
Для написання роботи використовують шрифт тексту – Times New Roman 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5. Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: ліве – 25 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Відступ у абзацах повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати 1,25 см.
Детальніше про вимоги: https://docs.google.com/document/d/1SZ4viGj7J-CREXGUPwqO0_H0Z2yopeJ1K0o8LIueiyg/edit
Структура: Вступ ( актуальність, предмет, об’єкт, завдання, матеріал дослідження (10 теоретичних джерел) 1-2 ст
Основна частина (поділена на два розділи, без слова РОЗДІЛ)
Висновки 1-2 ст.
Для теоретичних джерел необхідно підібрати наукові статті, монографії, дисертації, автореферати філологічного спрямування. Опрацювати та порівняти різні підходи до вивчення питання,яке ви досліджуєте. Курсова робота має теоретичний характер ( без прикладів та їх аналізу) У додатках потрібно надати ксерокопії тих джерел, які ви опрацювали ( лише ті сторінки, які ви брали; підкреслити або виділити опрацьований матеріал)
Курсова робота буде перевірятися на плагіат
В додатках матеріали, які можуть допомогти зрозуміти тему

Количество страниц: 10-12 текста
Язык написания: Укр

Полезно знать

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";