• Українська

Особливості оподаткування орендних операцій

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Другое
Предмет Облік і оподаткування
Особливості оподаткування орендних операцій
Краткое описание: ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ Шановні дописувачі! Спочатку просимо надіслати Ваш рукопис та довідку про автора (ів), оформлені за наведеними нижче вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією Обсяг матеріалів монографії 15 – 20 повних сторінок формату А4; поля- зверху, знизу, праворуч, ліворуч 2,0 см; гарнітура- Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,0 см. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок. По центру рядка напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора (кількість співавторів – не більше трьох). Нижче – курсивом науковий ступінь, вчене звання, назва установи (навчального закладу, організації), назва міста, назва країни. На наступному рядку – через один інтервал – назва (великими літерами напівжирним шрифтом по центру). На наступному рядку – через один інтервал – короткий вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно. У кінці тексту – на наступному рядку – наводиться список використаних джерел (напівжирним шрифтом по центру), не менше 5 джерел, зазначається у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела- наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку, наприклад (1). Рисунки, графіки, схеми, таблиці повинні бути чіткими та компактними, оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами без фону). Не допускаються скановані рисунки і таблиці, розміщені у альбомному форматі, з використанням кольору і фону. Усі рисунки, графіки, схеми, таблиці розміщуються посередині та повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються під рисунком (рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (таблиця 1 (вирівнювання по правому краю) назва (з нового рядка, вирівнювання по центру)). Рисунки, графіки, схеми, таблиці, формули не повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так- (рис. 1), (табл. 1).
Количество страниц
15
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
12.03.2020
Стоимость от
200 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
виробничу собівартість продукції

Вид роботи: Контрольна робота Предмет: Фінансовий облік Тема роботи: виробничу собівартість продукції Короткий опис: Кількість

«Аналіз менеджменту організації Meest Express»

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Менеджмент Тема работы: «Аналіз менеджменту організації Meest Express» Краткое описание:

Мовні засоби репррезентації оцінки в мовленні чоловіків та жінок у сучасній англійскій мові

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Англійська філологія Тема работы: Мовні засоби репррезентації оцінки в мовленні

Шляхи запобігання булінгу у молодіжному середовищі

Тип работы: Дипломная работа Предмет: Социальная работа Тема работы: Шляхи запобігання булінгу у молодіжному середовищі

Фотоінформація та специфіка її подачі на шпальтах регіональної преси

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Журналистика Тема работы: Фотоінформація та специфіка її подачі на шпальтах

ВИДОВЕ БАГАТСТВО ТА РІЗНОМАНІТТЯ РИБ Р. УДАЙ В МЕЖАХ НПП «ПИРЯТИНСЬКИЙ»

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Біологія Тема работы: ВИДОВЕ БАГАТСТВО ТА РІЗНОМАНІТТЯ РИБ Р. УДАЙ

Індивідуальне завдання КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА

Тип работы: Задачи Предмет: КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Тема работы: Індивідуальне завдання КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА Краткое описание: Необходимо

Методологічні засади концепції сталого розвитку

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Управління сталим розвитком Тема работы: Методологічні засади концепції сталого розвитку

Оцінка соціально-психологічної готовності до праці випускників професійно технічних закладів

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Психология Тема работы: Оцінка соціально-психологічної готовності до праці випускників професійно

3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів в процесі вив-чення функцій в основній школі.

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Методика навчання математики Тема работы: 3. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Казки О. Уайльда – втілення досконалої поетичної форми і поетичного мислення

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Зарубежная литература Тема работы: Казки О. Уайльда – втілення досконалої

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ДЛЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Міжнародна економіка Тема работы: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

Лікувально-оздоровчий туризм на теренах сучасної України

Тип работы: Дипломная работа Предмет: Туризм Тема работы: Лікувально-оздоровчий туризм на теренах сучасної України Краткое

Власний бізнес план мовної школи

Вид роботи: Презентація Предмет: Специфіка викладання Тема роботи: Власний бізнес план мовної школи Короткий опис:

Розробка програмного додатку для управління запам’ятовуючими пристроями

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Операційні Системи Тема работы: Розробка програмного додатку для управління запам’ятовуючими

Особливості картографування для потреб спелеотуризму

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Туристична Картографія Тема работы: Особливості картографування для потреб спелеотуризму Краткое

Облік грошових коштів у касі підприємства

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Фінансовий облік Тема роботи: Облік грошових коштів у касі підприємства

Стилістичні функції жаргону , як особливого засобу спілкування

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Испанский язык Тема работы: Стилістичні функції жаргону , як особливого

Біблійні мотиви, образи і сюжети у творчості Джона Мілтона

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Зарубіжна література Тема роботи: Біблійні мотиви, образи і сюжети у

Ізраїльсько палестинські відносини в 20 ст

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Міжнародні відносини Тема роботи: Ізраїльсько палестинські відносини в 20 ст

Полезно знать

Курсовая работа по экономике предприятия

Курсовая работа по экономике предприятия 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов

ЧИТАТЬ...
Дипломная на заказ по биологии

Дипломная на заказ по биологии 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов

ЧИТАТЬ...