• Українська

Особливості оподаткування орендних операцій

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Другое
Предмет Облік і оподаткування
Особливості оподаткування орендних операцій
Краткое описание: ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ Шановні дописувачі! Спочатку просимо надіслати Ваш рукопис та довідку про автора (ів), оформлені за наведеними нижче вимогами, для попереднього розгляду редакційною колегією Обсяг матеріалів монографії 15 – 20 повних сторінок формату А4; поля- зверху, знизу, праворуч, ліворуч 2,0 см; гарнітура- Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,0 см. Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без граматичних і стилістичних помилок. По центру рядка напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора (кількість співавторів – не більше трьох). Нижче – курсивом науковий ступінь, вчене звання, назва установи (навчального закладу, організації), назва міста, назва країни. На наступному рядку – через один інтервал – назва (великими літерами напівжирним шрифтом по центру). На наступному рядку – через один інтервал – короткий вступ, основна частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно. У кінці тексту – на наступному рядку – наводиться список використаних джерел (напівжирним шрифтом по центру), не менше 5 джерел, зазначається у порядку згадування або у алфавітному порядку (оформлюється за міждержавним стандартом ДСТУ 8302 2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»). Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела- наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234]. Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку, наприклад (1). Рисунки, графіки, схеми, таблиці повинні бути чіткими та компактними, оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої гами без фону). Не допускаються скановані рисунки і таблиці, розміщені у альбомному форматі, з використанням кольору і фону. Усі рисунки, графіки, схеми, таблиці розміщуються посередині та повинні мати назву. Назва та номери рисунків вказуються під рисунком (рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – над таблицями (таблиця 1 (вирівнювання по правому краю) назва (з нового рядка, вирівнювання по центру)). Рисунки, графіки, схеми, таблиці, формули не повинні виходити за межі вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так- (рис. 1), (табл. 1).
Количество страниц
15
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
12.03.2020
Стоимость от
200 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
створення прикладного програмного засобу “щоденник-планувальник”

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Програмування Тема роботи: створення прикладного програмного засобу “щоденник-планувальник” Короткий опис:

The quantitative parameters in original and translation of The Age of Bronze by Lord Byron

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Теорія та практика перекладу Тема роботи: The quantitative parameters in

Дослідження руху електрона в осі-симетричних електростатичних полях.

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Електронна та іонна оптика Тема роботи: Дослідження руху електрона в

Роль самоменеджменту в кар єрі та в особистому житті

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Самоменеджмент Тема работы: Роль самоменеджменту в кар єрі та в

Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України.

Тип работы: Выбор Предмет: Криминальное право Тема работы: Кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України.

Стратегії марчандайзенгу

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Маркетинг Тема работы: Стратегії марчандайзенгу Краткое описание: Количество страниц: 40-45

Економічний Аналіз підприємства

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Техніко-економічний аналіз Тема роботи: Економічний Аналіз підприємства Короткий опис: В

Методи математичного моделювання стану навколишнього природного середовища

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Екологічна безпека військ Тема роботи: Методи математичного моделювання стану навколишнього

Розробка проекту трансформаторної підстанції промислового підприємства

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Електрична частина станцій та підстанцій Тема работы: Розробка проекту трансформаторної

Загальна характеристика конституційно-правової відповідальності

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Конституційне право Тема роботи: Загальна характеристика конституційно-правової відповідальності Короткий опис:

Кримінально-правова характеристика умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики.

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Кримінальне право Тема роботи: Кримінально-правова характеристика умисного вбивства, вчиненого в

Формування фінансової стратегії підприємства

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Фінанси Тема роботи: Формування фінансової стратегії підприємства Короткий опис: план

Аудит подій безпеки в операційній системі MacOS

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Информационная безопасность Тема роботи: Аудит подій безпеки в операційній системі

Етноконфлікт в медіа

Вид роботи: Контрольна робота Предмет: Медіа в етнокультурній взаємодії Тема роботи: Етноконфлікт в медіа Короткий

Еліпс, інтеграли, лінійні рівняння, функції

Вид роботи: Контрольна робота Предмет: Вища математика Тема роботи: Еліпс, інтеграли, лінійні рівняння, функції Короткий

Електронні підручники з фізики

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Фізика Тема роботи: Електронні підручники з фізики Короткий опис: Плагіаті

Розробка моделі рекламної кампанії офіційного сайту підприємства за підприємством ПАТ ДТЕК

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Маркетинг Тема работы: Розробка моделі рекламної кампанії офіційного сайту підприємства

Планування основних техніко-економічних показників діяльності промислового підприємства

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Планування і контроль на підприємстві Тема роботи: Планування основних техніко-економічних

Цінні папери як інструмент фінансового ринку

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Фінанси Тема работы: Цінні папери як інструмент фінансового ринку Краткое

Методика профорієнтації та відбору дітей для занять в спортивну секцію по видах спорту

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Теорія та методика спортивного тренування Тема работы: Методика профорієнтації та

Полезно знать

Научные статьи на заказ

Научные статьи на заказ 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6

ЧИТАТЬ...
Курсовая работа по конституционному праву

Курсовая работа по конституционному праву 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов

ЧИТАТЬ...