С-подібний Сколіоз 2 типу у дітей віком 1-3 роки

Вид роботи: Курсова робота
Предмет: Фізична терапія
Тема роботи: С-подібний Сколіоз 2 типу у дітей віком 1-3 роки
Короткий опис:

Обов’язково щоб проходила робота на анти-плагіат.
1) заголовки друкують великими літерами симетрично до тексту: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ;
2) сторінки, розділи, пункти, підпункти, рисунки, таблиці, формули нумеруються арабськими цифрами (1, 2, 3…) без знака №;
3) титульний лист входить до загальної нумерації, але номер на ньому не ставиться, наступні сторінки нумеруються у правому верхньому куті без крапки в кінці;
4) такі структурні частини, як: ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не мають порядкового номера, а нумерують РОЗДІЛИ, підрозділи і пункти:

5) друкують на комп’ютері;
6) формат листа А4, через полуторний інтервал (до 30 рядків на сторінці);
7) кегль Times New Roman 14pt;
8) основний обсяг курсової- роботи – 1 друкований аркуш (22-24 сторінки). До основного обсягу не входять списки використаних джерел, додатки, таблиці, що займають сторінку повністю, але всі сторінки нумеруються;

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ дітей віком 1-3 роки при С-подібному сколіозі

Кількість сторінок: 4) основний обсяг курсової- роботи – 1 друкований аркуш (22-24 сторінки). До основного обсягу не входять списки використаних джерел, додатки, таблиці, що займають сторінку повністю
Мова написання: Укр

Полезно знать

Курсовая работа по журналистике на заказ

Журналистика – направление, для которого недостаточно знать теоретические основы. Данная дисциплина подразумевает умение оперативного поиска информации, необходимость подготовки захватывающего материала и использования только достоверных данных.

Читать...
if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";