• Українська

Вітрові навантаження на будівельні споруди

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Реферат
Предмет Инженерная климатология
Вітрові навантаження на будівельні споруди
Краткое описание: Вимоги до оформлення реферату Структура реферату: - титульний лист; - зміст; - вступ; - основний текст; - підсумок; - список літератури. Реферат подається викладачу у роздрукованому вигляді на листах А4 (на одній його стороні). Об’єм основного тексту має становити 12-14 сторінок, шрифт основного тексту Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу 1,25 см, вирівнювання тексту по ширині, автоматична розстановка переносів включена, нумерація сторінок знизу посередині, поля зліва і справа – по 2 см, знизу і зверху – по 2,5 см. Нумерація сторінок ведеться з титульного листа, але сам лист не нумерується. Назви розділів вказуються на новій сторінці шрифтом (розмір – 14 пт) великими літерами по центру сторінки, точка у кінці назви не ставиться (ЗМІСТ, ВСТУП…). Номери параграфів складаються з двох цифр, розділених крапкою (перша цифра – номер розділу, друга – номер параграфу), які записуються через 1,25 см від лівого поля сторінки. Далі надається назва параграфу (перша літера її – велика, решта – звичайні). Між назвами розділів і параграфів та основним текстом має бути 2 інтервали. Між назвою розділу і параграфу залишають також подвійний інтервал. У тексті реферату мають бути посилання на всі літературні джерела, які використовувались при написанні його. Джерело вказується відповідним номером із загального списку використаної літератури (в алфавітному порядку) у квадратних дужках в самому тексті після фрази. Список літератури оформлюється згідно з вимогами ДСТУ. При використанні матеріалів з ІНТЕРНЕТ необхідно оформити посилання на використаний сайт. При написанні реферату необхідно дотримуватись таких рекомендацій:  Розкриття теми реферату передбачає наявність декількох літературних джерел (як мінімум 4-5 публикацій, монографій, довідникових видань, навчальних посібників) в якості джерела інформації.  Підготовка до написання реферату передбачає уважне вивчення кожного з джерел інформації та відбір інформації, яка безпосередньо стосується вибраної теми.  Зміст реферату обмежується 2-3 розділами, які поділяються на параграфи.  Зведення відібраної інформації безпосередньо в текст реферату має бути вибудовано згідно певної логіки. Реферат складається з трьох частин: вступу, основної частини, підсумку: а) у вступі логічним буде обгрунтувати вибір теми реферату:  актуальність (чому вибрана дана тема, яким чином вона пов’язана з сучасністю?);  мета (має відповідати темі реферату);  задачі (способи досягнення заданої мети) відображаються у назвах параграфів роботи; б) в основній частині надається характеристика і аналіз теми реферату вцілому, і далі – стисле викладення вибраної інформації відповідно з поставленими задачами. У кінці кожного розділу має бути наведений висновок, який починається словами: «Таким чином…», «Отже…», «На завершення розділу зазначимо…», «Все сказане дозволяє зробити висновок…», «Підводячи підсумки…» тощо. в) у підсумку містяться висновки по всіх розділах роботи. Проте пряма їх переписка небажана; вигідно виглядає завершення, яке ґрунтується на порівнянні. Доречно висказати свою точку зору на проблему, яка розглядається. На допомогу у початковому виборі літератури для написання реферату наведемо деякий список рекомендованої літератури, який зрозуміло, можна змінювати на свій розсуд.Література Основна 1. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Прикладна кліматологія. Дніпропетровськ: «Економіка», 2005. – С. 131. 2. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Методичні вказівки для самостійної роботи під час виконання контрольної роботи з курсу «Прикладна кліматологія». Одеса: ОДЕКУ, 2002. – С. 93. 3. Заварина М.В. Строительная кліматологія. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – С. 312. 4. Руководство по специализированному климатологическому обслуживанию экономики. Под ред. Кобышевой Н.В. С.-П., 2008. – С. 336. 5. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни «Інженерна кліматологія». – Одеса, 2013. – 24 с. Додаткова 1. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Клімат України та прикладні аспекти його використання. Навчальний посібник. Одеса: «ТЕС», 2012. – С. 180. 2. Врублевська О.О., Катеруша Г.П., Миротворська Н.К. Кліматологічна обробка окремих метеорологічних величин. – Одеса: ТЕС, 2004. – 150 с. 3. Богословский В.Н. Тепловой режим зданий. М.: Стройиздат, 1979. – С. 249. 4. Лицкевич В.К. Климат и жилище.М.: Стройиздат, 1979. – С.249. 5. Куприянов В.Н. Строительная климатология и физика среды. Учебное пособие. Казань: КГАСУ, 2007. – С. 114. 6. Швер Ц.А. Атмосферные осадки на территории СССР.Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – С. 300. 7. Дёмин О.Б. Физико-технические основы проектирования зданий и сооружений. Учебное пособие. Ч. 1. Архитектурно-строительные методы анализа климата района строительства. Тамбов.: Издательство ТГТУ, 2003. – С. 74. 8. Малявина Е.Г. Теплопотери здания: Справочное пособие. М.: АВОКПРЕСС, 2007. – С. 144. 9. Черныш Н.Д., Тарасенко В.Н. Строительная физика. Белгород, 2009. С. 120. 10.Бартенева О.Д., Полякова Е.А., Русин Н.П. Режим естественной освещённости на территории СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – С. 238. 11.Шталь В.А., Белов М.Ф., Циценко Г.В. Прикладная климатология, Л. : Гидрометеоиздат, 1981. – С. 166.12.Справочник по климату СССР. Вып. 10, ч. 1-5. Л.: Гирдрометеоиздат, 1966-1969. – 643 с. 13.Лицкевич В.К., Конова Л.И. Учёт природно-климатических условий местности в архитектурном проектировании. Учебно-методическое указание к курсовой расчётно-графической работе. Москва: МАРХИ, 2011. – С.42. 14.Методические указания к выполнению курсовой расчётно-графической работы по Архитектурной климатологии. Москва, 2009. – С. 22. 15.ДСТУ – НБ.В.1.1 – 27:2010.
Количество страниц
12-14
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
18.04.2021
Стоимость от
200 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
Нові глобальні виклики та їх вплив на розвиток сучасного світового господарства

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Світова економіка Тема роботи: Нові глобальні виклики та їх вплив

Проходження виробничої практики в територіальних органах Державної податкової служби України

Тип работы: Отчет по практике Предмет: Фінанси Тема работы: Проходження виробничої практики в територіальних органах

Облік витрат на виробництво й обчислення собівартості продукції рослинництва та їх удосконалення (за видами продукції)

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Финансовый учёт Тема работы: Облік витрат на виробництво й обчислення

Курсовая

Тип работы: Выбор Предмет: Геометрия Тема работы: Курсовая Краткое описание: Что б прошла проверку на

Для Qt Creator: Написати програму емуляції на комп’ютері електронного годинника

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Програмирование Тема работы: Для Qt Creator: Написати програму емуляції на

у методичці

Тип работы: Отчет по практике Предмет: Виробнича практика Тема работы: у методичці Краткое описание: Количество

Звіт про проходження технологічної практики

Вид роботи: Звіт з практики Предмет: Комерційна діяльність Тема роботи: Звіт про проходження технологічної практики

Начання учнів веб-дизайну з використанням системи управління сайтом uCoz

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Інформатика Тема работы: Начання учнів веб-дизайну з використанням системи управління

Спортивні змагання як чинник залучення до занять спортом людей різного віку.

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Фізичне виховання Тема работы: Спортивні змагання як чинник залучення до

Звіт та щоденник з виробничої практики на ПАТ «Київ Хліб»

Вид роботи: Звіт з практики Предмет: Маркетинг Тема роботи: Звіт та щоденник з виробничої практики

Мені потрібно, написати про 4 любі музеї в Києві, потім театр 3, и про выставки 3, любих, зараз я скину зразок, як потрібно зробити, 3 сторінки

Тип работы: Отчет по практике Предмет: Українська культура Тема работы: Мені потрібно, написати про 4

Звіт та щоденник з виробничої практики на ПАТ «Київ Хліб»

Вид роботи: Звіт з практики Предмет: Маркетинг Тема роботи: Звіт та щоденник з виробничої практики

Філософська думка Київської русі

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Філософія Тема работы: Філософська думка Київської русі Краткое описание: Количество

Визначення Феруму в рослинному матеріалі за допомогою тест-методу

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Хімія Тема роботи: Визначення Феруму в рослинному матеріалі за допомогою

коллоидная химия

Тип работы: Контрольная работа Предмет: колоидная химия Тема работы: коллоидная химия Краткое описание: Решаете контрольные

Розробка технологичного процессу

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Детали машин Тема работы: Розробка технологичного процессу Краткое описание: Количество

«Особливості побудови навчально-тренувального процесу юних футболістів на етапі спеціальної базової підготовки»

Тип работы: Курсовая работа Предмет: «Теорія та методика тренерської діяльності в обраному виді спорту» Тема

Технологічний процес торгівельних приміщень ресторану Тустань на 145 місць режим роботи з 12:00 до 23:00

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Організація обслуговування виробництва в закладах ресторанного господарства Тема роботи: Технологічний

Звіт практики

Вид роботи: Звіт з практики Предмет: Музеєзнавство Тема роботи: Звіт практики Короткий опис: Кількість сторінок:

Типологічна характеристика граматичної будови англійської та української мов (на матеріалі творів Nathaniel Hawthorne) 

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Порівняльна грамматика української та англійської мов Тема работы: Типологічна характеристика

Полезно знать

Дипломная на заказ по украинскому языку

Дипломная на заказ по украинскому языку 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+

ЧИТАТЬ...
Курсовая работа по филологии

Курсовая работа по филологии 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6

ЧИТАТЬ...