• Українська

Вітрові навантаження на будівельні споруди

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Реферат
Предмет Инженерная климатология
Вітрові навантаження на будівельні споруди
Краткое описание: Вимоги до оформлення реферату Структура реферату: - титульний лист; - зміст; - вступ; - основний текст; - підсумок; - список літератури. Реферат подається викладачу у роздрукованому вигляді на листах А4 (на одній його стороні). Об’єм основного тексту має становити 12-14 сторінок, шрифт основного тексту Times New Roman, розмір шрифту 14 пт, міжрядковий інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу 1,25 см, вирівнювання тексту по ширині, автоматична розстановка переносів включена, нумерація сторінок знизу посередині, поля зліва і справа – по 2 см, знизу і зверху – по 2,5 см. Нумерація сторінок ведеться з титульного листа, але сам лист не нумерується. Назви розділів вказуються на новій сторінці шрифтом (розмір – 14 пт) великими літерами по центру сторінки, точка у кінці назви не ставиться (ЗМІСТ, ВСТУП…). Номери параграфів складаються з двох цифр, розділених крапкою (перша цифра – номер розділу, друга – номер параграфу), які записуються через 1,25 см від лівого поля сторінки. Далі надається назва параграфу (перша літера її – велика, решта – звичайні). Між назвами розділів і параграфів та основним текстом має бути 2 інтервали. Між назвою розділу і параграфу залишають також подвійний інтервал. У тексті реферату мають бути посилання на всі літературні джерела, які використовувались при написанні його. Джерело вказується відповідним номером із загального списку використаної літератури (в алфавітному порядку) у квадратних дужках в самому тексті після фрази. Список літератури оформлюється згідно з вимогами ДСТУ. При використанні матеріалів з ІНТЕРНЕТ необхідно оформити посилання на використаний сайт. При написанні реферату необхідно дотримуватись таких рекомендацій:  Розкриття теми реферату передбачає наявність декількох літературних джерел (як мінімум 4-5 публикацій, монографій, довідникових видань, навчальних посібників) в якості джерела інформації.  Підготовка до написання реферату передбачає уважне вивчення кожного з джерел інформації та відбір інформації, яка безпосередньо стосується вибраної теми.  Зміст реферату обмежується 2-3 розділами, які поділяються на параграфи.  Зведення відібраної інформації безпосередньо в текст реферату має бути вибудовано згідно певної логіки. Реферат складається з трьох частин: вступу, основної частини, підсумку: а) у вступі логічним буде обгрунтувати вибір теми реферату:  актуальність (чому вибрана дана тема, яким чином вона пов’язана з сучасністю?);  мета (має відповідати темі реферату);  задачі (способи досягнення заданої мети) відображаються у назвах параграфів роботи; б) в основній частині надається характеристика і аналіз теми реферату вцілому, і далі – стисле викладення вибраної інформації відповідно з поставленими задачами. У кінці кожного розділу має бути наведений висновок, який починається словами: «Таким чином…», «Отже…», «На завершення розділу зазначимо…», «Все сказане дозволяє зробити висновок…», «Підводячи підсумки…» тощо. в) у підсумку містяться висновки по всіх розділах роботи. Проте пряма їх переписка небажана; вигідно виглядає завершення, яке ґрунтується на порівнянні. Доречно висказати свою точку зору на проблему, яка розглядається. На допомогу у початковому виборі літератури для написання реферату наведемо деякий список рекомендованої літератури, який зрозуміло, можна змінювати на свій розсуд.Література Основна 1. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Прикладна кліматологія. Дніпропетровськ: «Економіка», 2005. – С. 131. 2. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Методичні вказівки для самостійної роботи під час виконання контрольної роботи з курсу «Прикладна кліматологія». Одеса: ОДЕКУ, 2002. – С. 93. 3. Заварина М.В. Строительная кліматологія. – Л.: Гидрометеоиздат, 1971. – С. 312. 4. Руководство по специализированному климатологическому обслуживанию экономики. Под ред. Кобышевой Н.В. С.-П., 2008. – С. 336. 5. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Методичні вказівки для виконання курсових проектів з дисципліни «Інженерна кліматологія». – Одеса, 2013. – 24 с. Додаткова 1. Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Клімат України та прикладні аспекти його використання. Навчальний посібник. Одеса: «ТЕС», 2012. – С. 180. 2. Врублевська О.О., Катеруша Г.П., Миротворська Н.К. Кліматологічна обробка окремих метеорологічних величин. – Одеса: ТЕС, 2004. – 150 с. 3. Богословский В.Н. Тепловой режим зданий. М.: Стройиздат, 1979. – С. 249. 4. Лицкевич В.К. Климат и жилище.М.: Стройиздат, 1979. – С.249. 5. Куприянов В.Н. Строительная климатология и физика среды. Учебное пособие. Казань: КГАСУ, 2007. – С. 114. 6. Швер Ц.А. Атмосферные осадки на территории СССР.Л.: Гидрометеоиздат, 1976. – С. 300. 7. Дёмин О.Б. Физико-технические основы проектирования зданий и сооружений. Учебное пособие. Ч. 1. Архитектурно-строительные методы анализа климата района строительства. Тамбов.: Издательство ТГТУ, 2003. – С. 74. 8. Малявина Е.Г. Теплопотери здания: Справочное пособие. М.: АВОКПРЕСС, 2007. – С. 144. 9. Черныш Н.Д., Тарасенко В.Н. Строительная физика. Белгород, 2009. С. 120. 10.Бартенева О.Д., Полякова Е.А., Русин Н.П. Режим естественной освещённости на территории СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – С. 238. 11.Шталь В.А., Белов М.Ф., Циценко Г.В. Прикладная климатология, Л. : Гидрометеоиздат, 1981. – С. 166.12.Справочник по климату СССР. Вып. 10, ч. 1-5. Л.: Гирдрометеоиздат, 1966-1969. – 643 с. 13.Лицкевич В.К., Конова Л.И. Учёт природно-климатических условий местности в архитектурном проектировании. Учебно-методическое указание к курсовой расчётно-графической работе. Москва: МАРХИ, 2011. – С.42. 14.Методические указания к выполнению курсовой расчётно-графической работы по Архитектурной климатологии. Москва, 2009. – С. 22. 15.ДСТУ – НБ.В.1.1 – 27:2010.
Количество страниц
12-14
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
18.04.2021
Стоимость от
200 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
Написання наукової статті. Контент сучасного журналу.

Вид роботи: Статья Предмет: Основи наукових досліджень Тема роботи: Написання наукової статті. Контент сучасного журналу.

Особливості редагування релігійних видань

Вид роботи: Дипломна робота Предмет: Журналістика Тема роботи: Особливості редагування релігійних видань Короткий опис: Написать

Застосування принципу СТОКАЦ у формуванні новинного повідомлення

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Журналістика Тема роботи: Застосування принципу СТОКАЦ у формуванні новинного повідомлення

особливості стилю Хелен Девіт у романі Останній самурай

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Іноземна мова Тема работы: особливості стилю Хелен Девіт у романі

Картина особистості і методи психотерапії при депресивних розладах

Вид роботи: Реферат Предмет: Психологія Тема роботи: Картина особистості і методи психотерапії при депресивних розладах

Задачи по высшей математике и статистике

Тип работы: Задачи Предмет: Высшая математика и статистика Тема работы: Задачи по высшей математике и

“Творчі ігри в логопедичній роботі”.

Тип работы: Эссе Предмет: Академическое письмо Тема работы: “Творчі ігри в логопедичній роботі”. Краткое описание:

методиці навчання рухам неповносправних за нозологією на вибір, але щоб різні нозології

Вид роботи: Презентація Предмет: Методика навчання рухам неповносправних осіб Тема роботи: методиці навчання рухам неповносправних

Соцiальна та юридична вiдповiдальнiсть журналиста ЗМI

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Журнастика Тема работы: Соцiальна та юридична вiдповiдальнiсть журналиста ЗМI Краткое

Загальні основи формування маркетингової цінової політики підприємства

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Маркетингове ціноутворення Тема работы: Загальні основи формування маркетингової цінової політики

Окиснення циклогексанолу в адипінову кислоту розчином нітратної кислоти

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Хімія Тема роботи: Окиснення циклогексанолу в адипінову кислоту розчином нітратної

Організація і планування освоєння випуску нових видів продукції на підприємстві.

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Управління операційною діяльністю об’єктів господарювання Тема роботи: Організація і планування

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: 075 маркетинг Тема роботи: УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Основні теореми теорії ймовірностей.

Тип работы: Задачи Предмет: Теорія ймовірності та математична статистика Тема работы: Основні теореми теорії ймовірностей.

Постмодернізм в Україні

Вид роботи: Презентація Предмет: Історія мистецтва Тема роботи: Постмодернізм в Україні Короткий опис: заголовок, висновок,

Аксіологічні особливості формування лідерських якостей у процесі здобуття вищої освіти.

Тип работы: Другое Предмет: Філософія Тема работы: Аксіологічні особливості формування лідерських якостей у процесі здобуття

Програмно цільове бюджетування (загальна)

Вид роботи: Статья Предмет: Стаття в економічнмй збірник Тема роботи: Програмно цільове бюджетування (загальна) Короткий

Реформи Володимира Великого

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Історія середніх віків України Тема работы: Реформи Володимира Великого Краткое

Пам’ять та її роль в життєдіяльності людини

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Психология Тема роботи: Пам’ять та її роль в життєдіяльності людини

Проектування сайту комп’ютерної тематики

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Інформатика Тема роботи: Проектування сайту комп’ютерної тематики Короткий опис: 70%

Полезно знать

Дипломные работы по психологии

Дипломные работы по психологии 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+ авторов 4.6

ЧИТАТЬ...
Дипломная работа по социологии на заказ

Дипломная работа по социологии на заказ 25 000 Довольных клиентов 11 лет успешной работы 100+

ЧИТАТЬ...