вказано нижче

Тип работы: Реферат
Предмет: управління іноваціями
Тема работы: вказано нижче
Краткое описание:

Загальна ідея підсумкового завдання полягає в тому, щоб розробити
проектну ідею, створивши нарис/”пітч” інноваційного проекту. Кожен
етап роботи оцінюється окремо:

1) Ідея (2,5 бали) Придумайте та опишіть продукт (товар або послугу),
якого на сьогодні не існує у комерційному втіленні, проте його можна
вивести на ринок (дайте посилання мінімум на 2 джерела, які
підтверджують, що цей продукт технічно можливий – наприклад, існує у
вигляді прототипу або існують необхідні для нього технології)

2) Ліцензування (3,5 бали) Знайдіть патенти, які захищають винаходи,
необхідні для Вашого продукту, назвіть їх власників та дайте
відповідні посилання на патентні бази даних. Пошук по патентних базах:
https://www.google.com/?tbm=pts

3) База користувачів (1,5 бали):
а) дайте посилання на джерело, яке оцінює кількість користувачів
продукту – замінника Вашого або продукту – доповнювача Вашого у світі
в цілому (0,5 бали);
б ) оцініть, як буде зростати кількість користувачів Вашого продукту в
Україні відповідно до етапів життєвого циклу (можете скористатись
книгою Джефрі Мура “Долаючи прірву. Як вивести технологічний продукт
на масовий ринок”, яку додаю до листа). Дайте посилання на статистичні
дані, які дозволять Вам оцінити потенційну базу користувачів в Україні
(1 бал).

4) Ціна (1 бал):
Наведіть посилання на джерело, яке наводить ціни на продукти-замінники
або доповнювачі Вашого та встановіть прийнятну ціну на Ваш продукт.

5) Початкові вкладення (1,5 бали):
Знайдіть одне-два джерела, які наводять обсяги фінансування стартапів,
подібних до Вашого, та встановіть орієнтовні потреби у початкових
вкладеннях у втілення Вашого продукту.

6) Фінансування (2,5 бали):
Знайдіть хоча б одну грантову програму для бізнесу (українську,
європейську, міжнародну), яка дозволила б Вам одержати не менше 30%
Вашої потреби у початкових вкладеннях.

7) Показники ефективності (2,5 бали):
На основі пп. 3, 4 та 5 (виходячи з потенціалу українського ринку)
розрахуйте чисту приведену вартість, дисконтований період окупності та
внутрішню норму дохідності Вашого проекту. Коротко зробіть висновок
про доцільність втілення проекту (Ваш позитивний чи негативний
висновок не впливає на оцінку).

Кінцевий термін здачі робіт – 10 травня.

Обсяг роботи = 6-8 сторінок (назва, автори та група на першій
сторінці, титулка не потрібна, оформлення стандартне для письмових
робіт), + список літератури = 8-12 правильно оформлених джерел
(посилання на патенти, блоги, журнали, маркетингові звіти, статистичні
дані, офіційні відомості – не на наукові статті або монографії).

Можливе виконання робіт не більше, ніж двома авторами, із зазначенням
особистого внеску кожного автора (за пунктами плану) на останній
сторінці роботи.

Количество страниц: 6-8
Язык написания: Укр

Полезно знать

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";