• Українська

Модель суспільного сектору Японії

25 000
Довольных клиентов
11
лет успешной работы
100+
авторов
4.6
Средняя оценка
Курсовая работа
Предмет Економіка суспільного сектору
Модель суспільного сектору Японії
Краткое описание: Методичні рекомендації до виконання та оцінювання курсової роботи з «Економіки суспільного сектору» Курсова робота є формою презентації самостійного наукового дослідження на тему «Модель суспільного сектору країни», якиа вміщує аналіз статистичної інформації щодо функціонування суспільного сектору у обраній студентом та погодженій з викладачем країні світу. Структура звіту є стандартизованою: Вступ Розділ I. Позиції країни у світових рейтингах розвитку (за останні п’ять років): 1.1. Місце країни за рейтингом «Human Development Index» (ООН). 1.2. Місце країни за рейтингом «Doing business» (Світовий банк) 1.3. Місце країни за рейтингом «Corruption Perceptions Index» (Transparency international). 1.4. Місце країни за іншими рейтингами. Розділ II. Позиції суспільного сектору країни у порівнянні з іншими країнами світу (за останні п’ять – десять років): 2.1. Порівняльний аналіз обсягу та динаміки витрат суспільного сектору країни із середніми по інших країнах світу. 2.2. Аналіз витрат суспільного сектору на душу населення країни та у відсотках від середнього по інших країнах світу. 2.3. Аналіз структури витрат суспільного сектору країни. 2.4. Аналіз динаміки та структури доходів суспільного сектору країни у порівнянні з іншими країнами світу. 2.5. Аналіз динаміки та структури податкових надходжень країни у порівнянні з іншими країнами світу. 2.7. Аналіз міжнародної демократичної позиції країни. Розділ III. Розробка матриці SWOT-аналізу функціонування суспільного сектору в країні. 3.1. Аналіз внутрішніх сильних (strengths) і слабких (weaknesses) сторін моделі суспільного сектору в країні. 3.2. Аналіз зовнішніх можливостей (opportunities) та загроз (threats) моделі суспільного сектору в країні. 3.3. Складання матриці SWOT-аналізу з обґрунтуванням рекомендацій щодо: - використання сприятливих тенденцій зовнішнього середовища (можливостей) для підсилення внутрішніх сильних сторін моделі суспільного сектору в країні; - використання сприятливих тенденцій зовнішнього середовища (можливостей) для усунення або зменшення внутрішніх слабких сторін моделі суспільного сектору в країні; - використання внутрішніх сильних сторін країни для зменшення негативного впливу зовнішніх загроз моделі суспільного сектору в країні; - недопущення посилення недоліків (слабких сторін) моделі суспільного сектору в країні внаслідок інтенсифікації дії зовнішніх загроз. Висновки і пропозиції Виконання курсової роботи аналітичного характеру базується на використанні інформаційно-довідкових матеріалів: – он-лайн статистичні бази Євростату та ОЄСР, аналітичні матеріали та звіти статистичних органів країн; – бази даних та знань таких міжнародних організацій, як МФВ, Світовий банк, ЮНКТАД, Міжнародна організація праці та ін.; – статей загальновідомих іноземних (бажано) і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики. Здобувач вищої освіти повинен проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за 5-10 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться.
Количество страниц
20
Язык написания
Укр
Дата выполнения:
04.01.2021
Стоимость от
700 грн.
Срок написания:
от 1-го дня
Экспертность
  • Нужные сроки
  • Согласно требованиям
  • Лучшие оценки
Качество
  • Доступные цены
  • Уникальность до 90%
  • Пишем понятно и легко
Уверенность
  • Оплата частями
  • Бесплатные правки
  • 100% анонимность
У нас есть все, что и в конкурентов, а также…
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК И БОНУСОВ
У нас действует накопительная система скидок. Также можно получить мгновенную скидку, порекомендовав ОЦ “Курсовичок” друзьям.
ДОПОЗДНА РАБОТАЕТ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Наша команда работает до 23:00 и готова ответить на любые вопросы в мессенджерах, по почте или в телефонном режиме. Мы делаем максимум, чтобы вы получили консультацию быстро.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
У вас будет персональный помощник, который подберет хорошего исполнителя, подскажет, как удачно написать студенческую работу и что делать в любой ситуации.
МАКСИМАЛЬНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ
80% наших заказов выполняются раньше оговоренного срока. 99% срочных заказов выполняются точно в срок.
ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Каждый автор проходит строгую проверку. Поэтому у нас только лучшие и опытные исполнители.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
У нас можно заказать студенческую с минимальным бюджетом. Также предлагаем эксклюзивные и научные труды для тех, у кого бюджет побольше. Все зависит от требований и пожеланий.
Побудова Інтернет мережі в багатоквартирному будинку

Тип работы: Дипломная работа Предмет: Інтернет мережі Тема работы: Побудова Інтернет мережі в багатоквартирному будинку

Організація обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства при аеропортах

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Організація ресторанного господарства Тема работы: Організація обслуговування споживачів в закладах

Створення веб-сайту будівельної компанії

Вид роботи: Бакалаврська робота Предмет: Комп’ютерні науки Тема роботи: Створення веб-сайту будівельної компанії Короткий опис:

The influence of personal characteristics, factors and social status of famous historical figures on their political activities

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Англійська філологія Тема роботи: The influence of personal characteristics, factors

Звіт з переддипломної практики

Вид роботи: Звіт з практики Предмет: право Тема роботи: Звіт з переддипломної практики Короткий опис:

Транспортно-технологічний процес перевезення лісу

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Організація вантажних перевезень на автомобільному транспорті Тема работы: Транспортно-технологічний процес

ТЕЛЕСКОПІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ СПОСІБ СЛОВОТВОРЕННЯ НА ПРИКЛАДІ ПОВІДОМЛЕНЬ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ»

Вид роботи: Презентація Предмет: З практичного курсу основної іноземної мови Тема роботи: ТЕЛЕСКОПІЯ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ

. Соціально-психологічний розвиток дітей і підлітків в ситуації соціальної депривації

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Психология Тема работы: . Соціально-психологічний розвиток дітей і підлітків в

Міжнародно-правове регулювання захисту персональних даних

Вид роботи: Звіт з практики Предмет: право Тема роботи: Міжнародно-правове регулювання захисту персональних даних Короткий

Планування проекту підвищення прибутку підприємства зернової галузі

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Проектний аналіз Тема роботи: Планування проекту підвищення прибутку підприємства зернової

Аналіз планування нового продукту та розробка товарів на підприємстві

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Спеціальність Маркетинг Тема роботи: Аналіз планування нового продукту та розробка

Вивчення теорії ймовірностей у школах США

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Теорія ймовірностей та математична статистика Тема роботи: Вивчення теорії ймовірностей

Прикметники в оповіданні Григора Тютюнника

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Мовознавство , факультет українська філологія Тема роботи: Прикметники в оповіданні

“Суспільство споживання” як ключовий соціокультурний феномен сучасної Японії

Вид роботи: Магістерська робота Предмет: Кульутрологія Тема роботи: “Суспільство споживання” як ключовий соціокультурний феномен сучасної

“історична тема у творчості українських живописців XIX початку XX століття”

Тип работы: Курсовая работа Предмет: История Тема работы: “історична тема у творчості українських живописців XIX

Моделі вибору інвестиційного проекту

Вид роботи: Курсова робота Предмет: Інвестиційний аналіз Тема роботи: Моделі вибору інвестиційного проекту Короткий опис:

C# програма отдел кадров

Тип работы: Курсовая работа Предмет: Программирование Тема работы: C# програма отдел кадров Краткое описание: Відділ

Виконання задач

Вид роботи: Контрольна робота Предмет: Теорія йморності Тема роботи: Виконання задач Короткий опис: Виконати 10

Виконання задач

Вид роботи: Контрольна робота Предмет: Теорія йморності Тема роботи: Виконання задач Короткий опис: Виконати 10

Полезно знать

Как оформить презентацию к курсовой работе

Защита курсовых работ является важным этапом обучения в высшем учебном заведении. Члены комиссии оценивают не

ЧИТАТЬ...
Как правильно написать введение к реферату: коротко о главном

Реферат — обычная работа студентов любого факультета. Несмотря на частое использование этой формы сдачи материала,

ЧИТАТЬ...