Статистика заказов

Статистика заказов

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Макроэкономика
Тема работы: Банки, их виды , основные операции и функции . Особенности и состояние банковской системы в Украине.
Краткое описание:

Это первая курсовая работа.

Количество страниц: 35
Язык написания: Укр

Тип работы: Бакалаврская работа
Предмет: Сучасна українська літературна мова
Тема работы: Парцеляція як явище експресивного синтаксису (на матеріалі творів У.Самчука)
Краткое описание:
Количество страниц: 100
Язык написания: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Фінансовий облік
Тема работы: Готівкові операції на підприємстві
Краткое описание:

Зробити тільки наскрізну задачу. Варіант номер 8. П‘яту операцію на літачки не розносити. І на літачки розносити операції до 36 включно. Бажано щоб завтра була готова задача

Количество страниц: 25
Язык написания: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Финансы
Тема работы: Джерела і форми домогосподарств
Краткое описание:

Нужен план, вступление, содержание, вывод. Два раздела: первый теоретический и второй практический.

Количество страниц: 25
Язык написания: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Маркетинг
Тема работы: Маркетинговий аналіз діяльності компанії ТОВ «АВТОДЕТАЛЬ» на ринку спецій України
Краткое описание:
Количество страниц: 75-85
Язык написания: Укр

Вид роботи: Курсова робота
Предмет: Управління проектами в туризмі
Тема роботи: До вибору
Короткий опис:

Прикріплюю методичку. З усього переліку використані лише декілька тем, уточню після оцінення

Кількість сторінок: 40-45
Мова написання: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Теорія та методика фізичного виховання
Тема работы: Теорія сучасної методики виховання власне силових здібностей у волейболі
Краткое описание:
Количество страниц: 36
Язык написания: Укр

Тип работы: Реферат
Предмет: Екологія
Тема работы: Закон «Про основи національної безпеки України»
Краткое описание:

Доброго дня,реферат на 15 сторінок. Будь ласка яка ціна буде реферата.

Количество страниц: 15
Язык написания: Укр

Тип работы: Другое
Предмет: Крим право
Тема работы: —
Краткое описание:

Теза 5 стр
На любую актуальную темпа секции:1)інтернет та інші ЗМІ як фактор що сприяє наркотизаціі населення, запобігання наркозлочинності в інтернеті
2) молодіжний наркотизм
3)міжнародне співробітництво у сфері запобігання наркозлочинності. Зарубіжний досвід запобігання наркозлочинності.
Тему узгодити.
Уникальность 75-85
С примерами
Литература з посиланнями по тексту (4-6 источникоа)

Количество страниц: 5
Язык написания: Укр

Тип работы: Другое
Предмет: Криминалистика
Тема работы: Особливості допиту неповнолітніх в зеленій кімнаті з використанням анатомічних ляльок
Краткое описание:

Теза доповідь 4-5 стр
Література з посиланнями по тексту (4-6 джерел)
Актуальність 60%
Щоб були приклади

Количество страниц: 4
Язык написания: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Фінансовий облік
Тема работы: Теоретичні та методологічні підходи до обліку надходження та реалізації товарів підприємств торгівлі
Краткое описание:

По методичке

Количество страниц: 25-30
Язык написания: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Налоговой учет и отчетность
Тема работы: Раздельный учет: понятие, принципы и методика введения
Краткое описание:

Работа должна на 70% уникальность

Количество страниц: 20
Язык написания: Рус

Вид роботи: Контрольна робота
Предмет: Організація транспортних послуг
Тема роботи: Контрольна складається з двох частин, всі рекомендації в методичці
Короткий опис:

Частина І. теоретичні питання
Транспортні аспекти туристичної діяльності.
Частина ІІ. Практичні завдання
Зобразити графічно послідовність дій керівника туристичної групи на авіаційному маршруті.

Кількість сторінок: 10-15
Мова написання: Укр

Вид роботи: Контрольна робота
Предмет: Комунікативний менеджмент
Тема роботи: Конфлікти в організації та їх розв’язання засобами комунікативного менеджменту
Короткий опис:

Плану немає, але коротко яка інформація повиyна містити: коротко про комунікативний менеджмент, які в ньому виникають конфлікти, їх причини, наслідки і головне (яка тема роботи) засоби їх розв’язання.

Кількість сторінок: 10-15
Мова написання: Укр

Вид роботи: Контрольна робота
Предмет: Організація готельного господарства
Тема роботи: Вся інформація в методичці
Короткий опис:

Все робити згідно рекомендацій в методичці

Кількість сторінок: 15-25 формат А4
Мова написання: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Экономика, туризм
Тема работы: Характеристика світового ринку туристичних послуг
Краткое описание:

Предмет «международный туризм». 3 раздела по 2-3 подпункта, очень важно скинуть план курсовой для подтверждения преподавателем.
К-во страниц: 30
Оригинальность работы: 60%
методички как таковой нет, единстуенное, что дал преподаватель прикрепляю

Количество страниц: 30
Язык написания: Укр

Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Фінанси
Тема работы: Управління коштами місцевих бюджетів
Краткое описание:

Уровень уникальности 60. 3 главы и 2-3 подпункта к каждой. Источники не менее 30 и 5 иностранных.

Количество страниц: 50-70
Язык написания: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: экономика и финансы предприятия
Тема работы: Фінансові ресурси підприємства та шляхи її удосконалення
Краткое описание:

есть формы статистических отчетностей сг предприятия за 3 года.
есть пример плана.
методичку могу скинуть позже.

Количество страниц: 30
Язык написания: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Психология
Тема работы: Психологічні особливості спілкування психолога та клієнта
Краткое описание:

Курсовая работа с емпіричним дослідженням.
1 розділ — теоретичний,
2 розділ- 1)Методологічне дослідження ( В чому полягає методика). 2) Результати ( матеріал подається в таблицях, графіках)
3. Розділ — Психологічні рекомендації.
+ Висновки до кожного розділу

Количество страниц: 35-40
Язык написания: Укр

Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Анализ хоз деятельности
Тема работы: Задача
Краткое описание:
Количество страниц: 1
Язык написания: Укр

Тип работы: Реферат
Предмет: Управління проектами
Тема работы: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОЕКТІВ
Краткое описание:

методичка та магистратуру расчитана, нам предмет перенесли на 4 курс бакалаврата. Поэтому прикрепляю работу, которую уже защитили как пример. Ну, и жалкие куски того, что имею на данный момент(Без названия 4). Проект описан в документе (БП шевченко).

Количество страниц: от 30 до 50
Язык написания: Укр

Тип работы: Магистирская работа
Предмет: Маркетинг
Тема работы: Розвиток функціонування маркетингової стратегії на прикладі Фарм Дарниця
Краткое описание:

уникальность от 85%

Количество страниц: 110
Язык написания: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Теория государства и права
Тема работы: Поняття та структура форми держави
Краткое описание:

уникальность 60%

Количество страниц: 35
Язык написания: Укр

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Менеджмент та маркетинг у фармації
Тема работы: АНАЛІЗ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ПЕДІАТРІЇ
Краткое описание:
Количество страниц: 30-35
Язык написания: Укр