Проект виробництва йогурту синбіотичної дії, збагаченого лактулозою та порошками базиліку і шпинату

Проект виробництва йогурту синбіотичної дії, збагаченого лактулозою та порошками базиліку і шпинату

Тип работы: Дипломная работа
Предмет: Оздоровительные продукты
Тема работы: Проект виробництва йогурту синбіотичної дії, збагаченого лактулозою та порошками базиліку і шпинату
Краткое описание:

90% уникальности проверяют на плагиат
Вступ (1…2 с.).
Розділ 1. Аналітичний огляд літератури за обраною темою (20…25 с.).
1.1. Функціональні харчові продукти як система екологічного захисту людини.
1.2. Аналіз сучасних способів проведення технологічних процесів за обраною темою.
1.3. Переваги та недоліки класичних технологій отримання харчових продуктів (за обраною темою).
1.4. Структура конкретного підприємства, опис цеху або ділянки, що підлягають вдосконаленню (технічному переоснащенню, реконструкції).
1.5. Обґрунтування обраного виду харчової продукції та способів її виробництва.
1.5.1. Аналіз сучасного асортименту продукції, способів виробництва та технологічного устаткування на підприємстві.
1.5.2. Нові напрями у виробництві конкретного виду продукції із зазначеного асортименту.
1.6. Техніко-економічне обґрунтування запропонованого способу отримання функціонального харчового продукту.
Розділ 2. Технологічна частина (35…40 с.).
2.1. Характеристика сировини для виробництва конкретного виду продукції, її харчова та біологічна цінність.
2.2. Характеристика допоміжної сировини та матеріалів для виготовлення даного виду продукції.
2.3. Вибір та обґрунтування технологічного процесу та режимів виробництва конкретного виду продукції.
2.4. Опис технологічного процесу виробництва конкретного виду продукції та розробленої апаратурно-технологічної схеми.
2.5. Організація контролю якості продукції з переліком використаних методик контролю.
2.6. Технологічні розрахунки, матеріальні розрахунки витрат сировини, допоміжних матеріалів, баланс сировини і готової продукції тощо.
Розділ 3. Екологічна частина (5…8 с.).
3.1. Характеристика відходів, стічних вод і викидів підприємства.
3.2. Рекомендовані заходи щодо охорони навколишнього середовища.
Розділ 4. Охорона праці на підприємстві (3…5 с.).
4.1. Аналіз небезпечних чинників виробництва та техніка безпеки при експлуатації обладнання.
Висновки (1 с.).
Список використаних джерел.

Обсяг пояснювальної записки складає 70…80 друкованих аркушів.
Графічна частина дипломного проекту бакалавра складається із 3…4 креслень формату А1 і включає:
— апаратурно-технологічну схему виробництва конкретного виду продукту (1 лист);
— план та характерний розріз цеху, який підлягає реконструкції (2 листи);
— результати науково-дослідної роботи (1 лист).

Количество страниц: Смотрите в кратком описании
Язык написания: Укр