Як написати дипломну роботу з нуля: вимоги, рекомендації, оформлення

Для того щоб закінчити навчання і приступити до практичної, реальної професійної діяльності, необхідно якомога швидше розрахуватися з ВНЗ і отримати диплом про вищу професійну освіту. Одна з вимог, яка повинна бути виконана заздалегідь – підготовлена, написана і успішно здана дипломна робота. Деякі випускники замовляють дипломи у фахівців, інші пишуть і оформляють самі. Який варіант вибрати вирішує кожен студент самостійно. Але в будь-якому випадку необхідно розібратися і знати всі особливості оформлення дипломної роботи. Для якісної підготовки і написання роботи рекомендується всі заходи розподілити по етапах.

На етапі підготовки

Він полягає в отриманні вихідних даних для написання диплома. Такими є:

Вибір наукового керівника

Хороший керівник – це гарантія ефективної підготовки, якісного написання і успішного захисту дипломної роботи. Тому рекомендується заздалегідь придивлятися до викладацького складу і вибирати педагога з урахуванням професіоналізму, індивідуальних показників, а також лояльності до студента.

Вибір теми

Досвідчений викладач не тільки допоможе студенту в організації процесу написання, а й підкаже, на якій темі сконцентруватися. Насправді тема може бути обрана з урахуванням наступних критеріїв:

 • особистий інтерес;
 • на підставі попередніх, раніше виконаних курсових робіт (в розвиток теми);
 • з урахуванням планів на подальшу професійну діяльність.

Написання плану

На перший погляд може здатися, що цей підпункт не так важливий. Головне, знайти джерела літератури і наповнити документ потрібним обсягом. Але саме від якісно складеного плану безпосередньо залежить організація процесу написання самої роботи, а також підсумкового результату.

План повинен містити наступні основні підрозділи:Написання диплоиної роботи

 1. Вступ.
 2. Основна частина (теоретична).
 3. Практична частина. Теорія обов’язково підтверджується практикою.
 4. Аргументовані доводи, переконливо доводять новизну проведеного дослідження.
 5. Висновок, узагальнення пройденого матеріалу.
 6. Висновки за дипломом.
 7. Список джерел літератури, які використовуються при написанні роботи.
 8. При наявності – додаткові відомості, додатки, графіки, таблиці і т.п.

На етапі написання

Знаючи структуру диплома можна зрозуміти, як саме формується підсумковий документ, який обсяг він повинен мати і в якій послідовності буде викладатися інформація. Результатом стане позитивна рецензія і переконливий захист своєї творчості перед солідною, компетентною викладацькою аудиторією. Складання структури самого диплома полегшується, якщо правильно опрацьований вихідний матеріал – план. Багато підрозділи тут перетинаються, повторюються. Метою проведення дослідження в науковій роботі є прогноз результатів, який передбачається довести в процесі написання диплома. Завдання – це та послідовність дій, використовуючи яку ми плануємо досягти поставленої мети.Відповідно до затвердженого ДСТУ структура типової дипломної роботи включає в себе наступні основні підрозділи.Титульна сторінка (лист). Вона не нумерується і має містити інформацію про навчальний заклад і кафедру, прізвища рецензента і зав. кафедрою. Також вказується тема роботи, рік написання, П.І.Б дипломника і його керівника Зміст (зміст). Він оформляється на окремому аркуші (аркушах) і вказує номери сторінок усіх глав таі розділів роботи. Вступна частина (до 5 сторінок). Введення є вступною частиною роботи і в ній виконавець розповідає про актуальність даної теми.Основна частина, теоретична і практична. Вони підрозділяються на параграфи і складають до 80% від загального обсягу. Тут послідовно розповідається про те, як вирішені питання і завдання, поставлені на початку роботи. Висновок повинен бути короткий і ємний. Обсяг – 2-3 сторінки. Він повинен підтвердити практичну цінність дослідження. Список використаної літератури та інших джерел. Оформляється на окремих аркушах. Вказується інформація: прізвище та ініціали автора, назва роботи, рік видання. Якщо буде дотримана така структура, а студент може прокоментувати свою роботу, відповісти на питання – успішна здача практично гарантована! Послідовність викладу інформації дуже важлива, викладачі за цим уважно стежать.

Методика написання диплома

При підготовці готової роботи до здачі на перевірку необхідно звернути увагу на те, що обсяг готового матеріалу повинен складати приблизно 50 – 80 аркушів (14 шрифт). Щоб дипломна робота була схожа на справжнє дослідження, важливо при оформленні матеріалів дотримуватися всіх зазначених вище рекомендацій. Важливу роль в досягненні успіху відіграє правильно обрана методика написання.

Оформлення

 • Звертаємо увагу на вибір правильного шрифту (за замовчуванням, це Times New Roman).
 • Обов’язкове дотримання форматування (відступи зверху і знизу, з боків, міжрядковий інтервал і т.п.)
 • Особлива увага приділяється правильності оформлення списків і рамок. А все перерахування деталізуються за допомогою арабських цифр. Вітається статистика.

При оформленні повинен дотримуватися ДСТУ 2.106-96. Це єдиний стандарт для всіх Вузів країни, в ньому розписано кожен додаток, підрозділ і т.п.

Стандарт оформлення дипломних робіт: загальне

В даний час кожен кандидат на успішний захист, при написанні диплома повинен оформляти його відповідно до ДСТУ 7.32-2001. Тут вказані загальні правила оформлення, в тому числі:

 • Використовується папір формату А4;
 • При форматуванні тексту дотримуються відступи: зверху і знизу по 20 мм, зліва 30 мм (для склеювання, прошивки), праворуч 10 мм;
 • Текст форматується по ширині, а заголовки посередині;
 • Всі сторінки крім титульної нумеруються.

Оформлення списків і рамок диплома

При використанні списків і перерахувань (а вони повинні бути обов’язково) використовується 2 варіанти оформлення. Такі списки можуть бути маркованими (виділені маркером) і нумерований (арабськими, рідше – римськими цифрами). Рамки призначені для виділення якої-небудь важливої інформації. Їх можна накреслити самостійно або використовувати ті, що є в Інтернеті (скачати). Основні параметри: відступ зліва 2,0 см, по іншим краям 0,5 см, товщина контура 1 міліметр.

Оформлення виносок і посилань

Виноски розміщуються знизу сторінки і оформляються тим же кеглем (або на 1 розмір менше), що і основний текст. Більше 3-х виносок на 1 аркуші розміщувати не слід.

Посилання оформляються на вибір одним з 3-х варіантів:

 • всередині текстовий;
 • за текстовий;
 • підрядковий.

На етапі завершення

Висновки, так само як і анотація – це найважливіші складові будь-якої дипломної роботи. І якщо з вступом все більш-менш зрозуміло, то на такі моменти, як висновки і підведення загального підсумку, переконливий доказ гіпотези, слід звернути особливу увагу.

Багато викладачів під час перевірки відразу звертають увагу на якість написання висновків. І якщо все нормально – ставлять дуже високий бал, визнаючи авторство роботи. Рецензія. Це короткий відгук, який складається викладачем і містить інформацію про виконану випускником роботу. Тут рецензент вказує актуальність досліджуваної теми і дає коротку характеристику кожному підрозділу.Анотація або пояснювальна записка. Це практично один і той же документ, в якому детально описується робота. Тут повинні міститися всі основні і строго систематизовані відомості про саму роботу.

Створення презентації до дипломної роботи

Вона необхідна, щоб показати членам приймальної комісії структуру диплома, полегшити сприйняття роботи перевіряючими. При її оформленні слід дотримуватися принципу мінімалізму. Чим така доповідь коротше, тим краще.

Написання доповіді й виступу до дипломної роботи

Дипломна доповідь являє собою короткий і ємний виклад думок, закладений в саму роботу. Тут повинні бути вказані головні думки наукового документа. Обсяг – 3 або 4 машинописних аркуша А4.

Підготовка до дня Х

Обов’язково зранку необхідно перечитати текст. Не варто зациклюватися, намагаючись завчити все напам’ять. Це практично неможливо. Головне – розуміти тему і чітко уявляти собі структуру готової роботи.Звичайно, слід подбати про свій зовнішній вигляд.

Що робити, якщо не захистив диплом?

Перше, що слід зробити – з’ясувати і зафіксувати всі зауваження. Потім необхідно визначитися з датою перездачі (як правило, у ВНЗ така практика є), усунути недоліки і спробувати повторити.Все обов’язково вийде!

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";