Рекомендації бувалого з написання дипломної роботи

Кожен студент, завершальний навчання у ВНЗ повинен написати і захистити кваліфікаційну роботу перед спеціальною комісією. Вона складається з викладачів навчального закладу, представників профільних фірм і експертів з цього або спорідненої професійної сфери. Дипломна робота являє собою дослідження в письмовому вигляді, яке відноситься до спеціальності випускається студента останнього курсу і наочно демонструє засвоєні їм практичні і теоретичні знання відповідно до загальновизнаних законодавчим стандартам.

Диплом поділяють на два види:Рекомендации по написанию дипломных работ

 • проект;
 • роботу.

Перший варіант пишеться учнями технічних ВНЗ, так як має на увазі в собі велику кількість розрахунків і рішення практичних завдань, проектування моделей і програм, бізнес-планів. Дипломна робота пишеться студентами, які освоюють творчі професії або вивчали гуманітарні, суспільні науки.

Порядок написання дипломної роботи

Всі дипломні роботи пишуться під керівництвом куратора проекту. Науковий співробітник інституту може бути викладачем вашої кафедри. У кожного студента останнього курсу свій керівник, який закріплюється за ним після вибору теми наукової роботи. Тематику диплома можна вибрати самостійно або із запропонованого навчальним закладом списку. Важливо, щоб тема повністю відповідала спеціальності і сприяла повному розкриттю всіх засвоєних в процес навчання знань. Наступним етапом слід визначення основних завдань і цілей, які переслідує тема, а також систематизація необхідної літератури і складання плану дипломної роботи на її основі. Таким чином виходить чернетка, попередній начерк наукової праці. При виборі літературних джерел зверніть увагу на дату випуску праць. Для гуманітарних дисциплін підручники не повинні бути старше п’яти років, а для технічних спеціальностей – понад 10 років. Такі книги не забороняється використовувати в ознайомлювальних цілях, але в список використаної літератури в кінці диплома не варто їх включати. Це допомагає уникнути відправки вже готової дипломної роботи на доопрацювання.

Які вимоги потрібно дотримуватися при написанні дипломної роботи

Навчальними закладами завжди надаються методичні матеріали, в яких детально описуються всі пред’явлені до диплому вимоги. Це і обсяг роботи, і її структура, і технічний регламент. Більшість ВНЗ включають в методички та шаблони титульних аркушів, а також бланки рецензій, відгуків і всього іншого. Залишається тільки ретельно звіряти свою роботу з отриманими стандартами.

Структура дипломної роботи або проекту складається з:дипломна робота

 • титульного аркуша (головний);
 • введення;
 • змісту (із зазначенням нумерації сторінок розділів);
 • основної частини роботи;
 • укладення;
 • різних технічних додатків (можуть бути проекти, креслення і таблиці);
 • списку використаної літератури.

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність обраної вами теми і визначити мету дослідження в цій області. Увага комісія приділяє сфері дослідження, так як студент повинен чітко розуміти, які проблеми входять в його тематику, а які – винесені за її межі. Введення пишеться до основної частини і допрацьовується вже після написання головних розділів роботи. Воно повинно відображати індивідуальні підходи студента до вирішення питань. Основна частина – це серце диплома, яка допомагає ще більш точно і ясно визначити актуальність тематики та шляхи вирішення завдань. Робота поділяється на кілька параграфів і пунктів, які між собою пов’язані і логічно впорядковано розкривають тему. Як правило, одна з глав обов’язково носить вступний теоретичний характер. У ній розповідається про причини виникнення проблеми, етапах їх розвитку, систематизуються основні базові знання. Додатково вказуються думки на цей рахунок вітчизняних і закордонний вчених. В кінці студент формулює власну точку зору. Рекомендований обсяг першого розділу – 18-20 сторінок. У висновку диплома вказуються висновки, які були зроблені в ході дослідження, а також пропозиції щодо поліпшення ситуації і рекомендації з питань дослідження. Всі рекомендації, поради та пропозиції повинні мати логічний зв’язок з основними положеннями, бути частиною їх осмислення і критичної суб’єктивної оцінки. В кінці поміщається список джерел, в який включають тільки ту літературу, яка дійсно використовувалася в ході підготовки диплома. Список повинен складатися з 50-100 найменувань в залежності від обсягу наукової праці. Не варто забувати і про зовнішній вигляд – оформлення повинно бути по ГОСТу, з дотриманням всіх інтервалів і вимог до шрифтів.

Методики і правила написання диплома

Перед складанням будь-якого диплома і його захистом, кожен студент проробляє чимало роботи. Якісний проект відповідає всім методичним канонам, а саме:

 • містить не менше 50 аркушів формату А4 (кількість сторінок можна перевищити, але не більше 20% від загального обсягу інформації);
 • оформлення повинно бути правильним, відповідно до ГОСТу, а сам документ бути написаний в науковому стилі з зрозумілим і логічним, упорядкованим поясненням кожного розділу.

В диплом також повинен бути включений лист, в якому чітко і виразно прописуються поставлені темою мети, вивчені наукові публікації, опис методів і способів вирішення проблем, висновки у вигляді демонстрації результатів.

Пам’ятайте, що комісія вітає грамотність і повна відсутність помилок в кваліфікаційній роботі, а тому потрібно проявити професіоналізм і показати все, на що здатні і що змогли дізнатися в процесі навчання на кафедрі.

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";