Як правильно оформити доповідь: поради, зразок, стандарти ДСТУ

Написання доповідей – один з видів робіт, виконуваних студентами в коледжах і ВНЗ. Але, перед тим, як приступати безпосередньо до підбору матеріалу і його оформлення, потрібно чітко розуміти, що існують суворі правила, яких важливо дотримуватися. В іншому випадку результат виступу або звіту може бути негативним, навіть при грамотному розкритті теми.

Які ДСТУ застосовувати при написанні доповіді?

Існує кілька ДСТУ, які регламентують оформлення текстових документів різної стилістичної спрямованості, включаючи бібліографічний список з обов’язковими посиланнями на нього. Якщо при видачі завдання студенту, викладач або керівник не обумовлює ті стандарти і специфічні вимоги, на які потрібно звернути увагу, слід використовувати відомі і варіанти документів, які широко застосовуються:

 • ДСТУ 7.32-2001 – стандарт описує оформлення і структуру робіт науково-дослідного характеру.
 • ДСТУ 7.0.5-2008 (в попередній редакції ДСТУ 7.1-84) – висуває жорсткі вимоги до оформлення використаної літератури, так званих бібліографічних посилань.
 • ДСТУ 2.105-95 – містить універсальні основні правила і вимоги, що пред’являються до документів текстового характеру.

Титульний лист і зміст доповіді

Титульний лист – це презентація, яка пропонує зацікавленим всю основну інформацію. З цієї причини на ньому, в обов’язковому порядку зазначаються:

 • Повна назва організації без скорочень – виконується з центральним вирівнюванням по верхньому рядку листа.
 • Посередині вказується тема.
 • Під нею по правому краю, з відступом в кілька рядків йдуть дані про автора роботи.
 • Відразу після цього, в такому ж форматі вказуються всі дані про викладача, куратора або керівника. У цих двох пунктах вказують не тільки повністю ПІБ, але також курс навчання студента і посаду для викладача.
 • Знизу листа, посередині пишуть назву міста і рік виконання роботи.

Крім цього, необхідно:оформлення доповіді

 • Набирати текст 14 кеглем шрифтом Times New Roman.
 • Міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Абзац – 1 або 1,5 см.
 • Не допускаються пересення.
 • Всі прийменники і частки повинні стояти на місці.
 • Не виставляється відступ абзацу.
 • Ця сторінка не нумерується.

Наступною сторінкою після титульної є лист змісту. Він виконується строго регламентовано і містить наступні розділи в обов’язковому порядку:

 • Вступ.
 • Назва першого розділу (глави).
 • Назва другого розділу.
 • Назва третього розділу.
 • Висновок
 • Список лiтератури.
 • Додатки – містять великогабаритні малюнки діаграми ілюстрації.

Важливо звернути увагу, що деякі пункти обов’язково повинні бути набрані з використанням заголовних букв. Навпроти кожного розділу, включаючи вступ і список літератури, повинна стояти цифра, що позначає сторінку, на якій цей пункт можна знайти в тексті доповіді. При підготовці кожного розділу можна скласти підрозділи, які також повинні бути відображені в списку змісту з позначенням сторінки. При цьому нумерація підрозділів виконується наступним чином – 1.1 або 2.2. Де перша цифра позначає розділ, а друга – пункт підрозділу.

Текст доповіді, ілюстрації і таблиці

Основний текст доповіді повинен бути:

 1. Інформативним.
 2. Змістовним.
 3. Утримувати всі моменти і відповіді на поставлене завдання.
 4. В обов’язковому порядку у висновку по пунктам повинні бути представлені висновки роботи. Так перевіряючому буде легше оцінити саму роботу студента і його внесок.
 5. При необхідності включати в себе пояснюючі малюнки, схеми, креслення, формули, графіки та інше. Вони при відносно невеликому розмірі, коли вони не займають більше 50% аркуша, вставляються безпосередньо в текст після першого їх згадування. Обов’язково мають супроводжуючий напис, наприклад – “Малюнок 1 – Назва малюнка”, при цьому нумерація малюнків відповідає нумерації розділу або підрозділу. Підписуються малюнки, схеми, діаграми, креслення внизу з вирівнюванням по центру.
 6. Що стосується таблиць, то ситуація йде трохи інакше. Вони підписуються зверху з вирівнюванням по правому краю. Мають також наскрізну нумерацію з першою цифрою, що відповідає розділу або підрозділу. Напис виконується таким чином – “Таблиця 1”, а наступного рядка вказується назва таблиці з великої літери.
 7. Що стосується оформлення доповіді, то при наборі в Microsoft Office Word необхідно вибирати шрифт Times New Roman 12 або 14 кегль і 1,5 інтервал між рядками. Крім цього, важливо витримати поля – з лівого боку 20 мм (використовується для прошивки документів в книжковому форматі), по верхньому, нижньому і правому краю відступають по 5 мм.

Список літератури в доповіді

Список літератури обов’язково оформляється при написанні роботи в наступному порядку з нумерацією кожної одиниці:Доповідь

 1. Спочатку вказуються такі документи, як закони, укази, накази і кодекси.
 2. Потім йдуть інші джерела літератури, включаючи книги, журнали, періодичні видання.
 3. В обов’язковому порядку все виставляється в алфавітному порядку виходячи з 1 літери.
 4. Як правильно оформити назву кожної книги журналу і іншого детально розписано в ДСТУ.
 5. В обов’язковому порядку по тексту проставляються посилання на літературу в квадратних дужках, всередині яких номер зі списку літератури.
 6. Якщо малюнок, графік, схема та інше виконано не самостійно, а взято з іншого джерела, на нього в кінці назви також повинно стояти посилання в квадратних дужках.

Виконання всіх рекомендацій, дозволить підготувати якісний універсально поданий матеріал. В результаті чого виступ буде прийнято і оцінено позитивно.

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";