Як оформити титульний аркуш реферату: оформлюємо красиво і правильно

Виконання рефератів – одна з форм самостійної роботи в середніх професійних та вищих навчальних закладах. Навичками написання такого виду роботи повинен володіти кожен студент. Важливим критерієм оцінки реферату є правильність його оформлення. Для всіх наукових робіт існує ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки».

Як оформити титульний аркуш реферату: основні рекомендації + зразок

Суворо кажучи, реферат – це не наукова робота, оцінка якої фіксується в заліковці, тому вимоги до його оформлення пред’являються не настільки суворі. Однак з порушенням правил оформлення реферат можуть не прийняти, якщо про це йдеться в рекомендаціях з написання подібних робіт. Виконання всіх письмових робіт в технікумі або університеті регламентуються методичкою, де перерахована приблизна тематика і відображені детальні вимоги до змісту та оформлення. Але все внутрішні регламенти відштовхуються від загальнонаціонального стандарту, і для рефератів і доповідей допускаються деякі послаблення. При оформленні титулу неприпустима недбалість. На ньому може проставлятися дата прийняття викладачем, зауваження та доповнення, а також підсумкова оцінка. Якщо під рукою немає конкретних рекомендацій, то для орієнтиру можна використовувати наступний зразок:

Що саме має знаходитися на титульному аркуші реферату?

Текст титульного аркуша в обов’язковому порядку повинен мати наступні елементи:

 • повне найменування профільного міністерства / департаменту та навчального закладу;
 • вказівка кафедри і дисципліни, де повинна виконуватися робота;
 • слово «Реферат»;
 • точна тема реферату;
 • дані про студента та перевіряючого роботу викладача;
 • місто і рік виконання.

Правила нумерації і шрифт

Титульний аркуш реферату є першою сторінкою, але номер не ставиться. Нумерація реферату починається від 2 листа введення. Найчастіше це 4 сторінка. При написанні студентських наукових робіт використовується ТІЛЬКИ один вид шрифту Times New Roman, традиційний розмір кегля – 14 (в таблицях допустимо зменшувати до 12 або 10), інтервал одинарний, колір – чорний.

Етапи створення титульного аркуша

Створити коректний і повний титульний аркуш допоможуть нескладні правила:

 • для написання реферату використовується білий папір середньої щільності формату А4;
 • для всієї роботи і, в тому числі для титулу, визначаються поля: справа – 3 см, зліва – 1,5 см, зверху та знизу – по 2 см;
 • зверху сторінки великими літерами 14 пт пишеться «Міністерство освіти і науки України» в один рядок;
 • наступний рядок – вказівка навчального закладу 14 пт в одну або дві строчки в залежності від довжини назви;
 • через 4-5 одинарних пробілів пишеться повна назва кафедри,
 • ще через 4-5 пробілів великими літерами 24 пт пишеться слово «Реферат»;
 • через одинарний пробіл пишеться фраза “з дисципліни”, ставиться двокрапка і повна назва дисципліни;
 • ще через одинарний пробіл написати фразу «на тему» і найменування теми;
 • тема і предмет пишуться 14 кеглем, звичайним шрифтом;
 • Блок з назвою роботи, предметом і темою повинен розташовуватися по центру аркуша або трохи вище;
 • Наступний блок розташовується в правій нижній третині аркуша;
 • Пишеться слово «Виконав:», далі йдуть повні відомості про студента: ПІБ, курс, група, форма навчання – очна / заочна, бакалаврат / магістратура з назвою профілю навчання;
 • Далі пишеться «Перевірив», «Прийняв» або «Науковий керівник» із зазначенням прізвища та ініціалів керівника, його наукового ступеня та посади;
 • У самому низу сторінки слід вказати місто і рік написання роботи;
 • Після виконання всіх етапів рекомендується подивитися на титульний аркуш цілком, щоб не було перекосів, плаваючих самотньо ініціалів, часток і т.п.

Підбиття підсумків

Правильні навички оформлення наукових робіт закладаються при роботі над рефератами і доповідями. Тому недооцінювати важливість оформлення неефективно і необачно. Можна сказати, що реферат – це проба сил будь-якого студента при підготовці до написання більш серйозних наукових робіт. Тому до його написання та оформлення потрібно підходити з усією серйозністю і відповідальністю. Титульний лист презентує будь-яку роботу задовго до її прочитання і перевірки, від нього залежить суб’єктивне сприйняття праці студента.

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";