Як написати мету в рефераті і не помилитися

Обов’язковим елементом структури реферату є вступ. У ньому студент обґрунтовує актуальність обраної теми, формулює мету і завдання дослідження, вказує використані методи опрацювання інформації. При перевірці письмової доповіді викладач приділяє особливу увагу саме меті, оскільки вона визначає напрямок всієї роботи. Правильно визначені мета і завдання звернуть думки учня в потрібне русло, конкретизують хід пошуків, допоможуть підібрати список літератури, всебічно висвітлити ключову проблему, підкреслити її значущість у заключній частині. Якщо ж вам складно визначити основну ідею свого реферату, краще звернутися за допомогою до професіоналів, які якісно виконають доповідь з будь-якої тематики.

Як написати мету реферату: правила і приклад

Мета реферативного дослідження повинна відповідати на такі питання:

  1. Для чого виконується робота?
  2. Яких результатів хоче домогтися автор?

Мета знаходиться в прямій залежності від теми. Її специфічними рисами виступають чіткість, лаконічність і досяжність. На відміну від курсових і дипломних проектів, реферат спрямований тільки на критичне осмислення наявної інформації. У його тексті не передбачено підготовку будь-яких заходів, оформлення авторських рекомендацій. Для формулювання мети потрібно використовувати такі дієслова: виявити, визначити, розглянути, проаналізувати, пояснити, описати, вивчити, узагальнити. Розглянемо постановку мети на конкретних прикладах. Якщо тема дослідження «Первісне суспільство: уклад життя», зразок мети буде звучати так: «Розглянути образ життя первісних людей, виявити його характерні особливості».

Як написати завдання реферату: залежність від мети

Завдання – це проміжні підцілі, дії, які автор виконує для реалізації ключової мети. Їх число зазвичай збігається з кількістю пунктів плану, тобто для кожного розділу розробляється своя підціль. При визначенні завдань слід уникати повторів. Опорних слів для цього досить багато: простежити, розкрити, описати, класифікувати, порівняти, охарактеризувати, показати, досліджувати і т.д.

Наведемо зразки завдань для нашої теми про первісне суспільство:

  1. Розкрити поняття доісторичного суспільства.
  2. Охарактеризувати періодизацію історії первісності.
  3. Дослідити соціальні норми і суспільні відносини первісного ладу.
  4. Простежити історію розвитку релігії.

Де написати цілі і завдання в рефераті: зразок

Відповідно до правил оформлення реферативних досліджень, мета вказується після актуальності теми. Її пишуть з нового абзацу, починаючи речення словами: «Мета даної роботи …». Жирний шрифт і курсив при цьому не використовуються. Відразу після мети в тексті перераховуються завдання. Бажано відзначити їх залежність від змісту: «Завдання дослідження, які визначили його структуру, такі …». Після цієї фрази наводиться нумерований список підцілей. У будь-якій науковій роботі, будь-то курсова, диплом або реферат, в заключній частині студент повинен повідомити, чи була виконана поставлена мета.

Предмет і об’єкт дослідження

Об’єктом реферату виступає поняття, процес або явище, що вимагають освітлення. В рамках дослідницької роботи він не схильний до глибокого вивчення, розглядається тільки його окрема частина. У нашій темі-прикладі об’єктом буде саме доісторичне людське суспільство. А предмет є складовим компонентом об’єкта, що розкриває конкретну проблему в його рамках. Це уточнення, конкретизація дій в обраній сфері вивчення. Нашим предметом стане життєвий уклад первісних людей.

Кількість мет і завдань в рефераті

За правилами, мета в дослідженні завжди одна, а при визначенні кількості завдань викладачі рекомендують спиратися на обсяг готової роботи. Для невеликих рефератів з історії досить 2-3 завдання (як і параграфів в плані), в масштабних дослідженнях допускається використання 4-5 підцілей, але така кількість частіше зустрічається в дипломах і інших наукових проектах.

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";