Як написати і оформити список літератури дипломної роботи по ДСТУ 2020

У написанні дипломної роботи дрібниць не буває. Всі теоретичні частини праці взаємопов’язані між собою. Звітний студентський проект оформляється за певними правилами, об’єднаним ДСТУ. Список літератури – відображення всього змісту роботи. Важливо приділяти оформленню бібліографії особливу увагу.

Оформлення та наповнення списку використаних джерел

Основні критерії написання дипломної роботи можна дізнатися в певному вищому навчальному закладі. Стандарти оформлення робіт у кожного закладу можуть не значно різнитися, але, загалом, всі вони орієнтовані на загальновстановлені норми. Зазвичай всі рекомендації узагальнюють у методички, невеликі брошури розроблені в допомогу студентам, які навчаються. Зазвичай знаходяться подібні методички у вільному доступі на кафедрі навчального закладу. Якщо такі видання відсутні, слід звертатися до норм і вказівок спеціально розроблених державних стандартів з написання курсових, дипломних та інших робіт. Їх кілька, найновіший ДСТУ 2020. Відмінностей між стандартами різних років практично немає. На перший погляд написання списку літератури процес простий і швидкий. На практиці це не так. У комісії немає часу читати всю роботу. Для повного уявлення їм досить поглянути на основні її складові: вступ, висновок і список використаної літератури. Саме заключна сторінка бібліографії диплома представляє всі джерела, до яких звертався автор в процесі написання. Правильне оформлення літературного переліку – запорука успішної здачі роботи. Список літератури наповнюється за принципом, чим новіше джерела, тим якісніше робота. За основу беруться книги, монографії, періодичні видання, інтернет-ресурси свіжих років. Допускається мінімальний відсоток використання інформації з джерел, віком від 10 до 15 років, за умови збереження її актуальності на момент написання роботи. Можливе застосування джерел зарубіжних авторів на іноземних мовах.

Як правильно: список літератури або бібліографічний список?

В оформленні бібліографії за останніми нормам можливо кілька варіантів написання. Всього їх може бути чотири: «Список літератури», «Список використаної літератури», «Бібліографічний список». Всі назви пишуть з великої літери, без розділових знаків в кінці. Розмір шрифту дипломної роботи прийнято використовувати 14, для деяких закладах допустимо 12, що буває дуже рідко. Назва шрифту стандартна – Times New Roman. Поля і відступи сторінки бібліографії використовує тих же розмірів, що і в основній роботі. Абзац повинен бути рівний 1, 25 см. Вгорі сторінки прийнято відступати 1, 5 см; внизу – 2 см, зліва – 3 см, а праворуч – 1 см. За нормами написання абзацний відступ повинен становити 1, 25 см. Стандарт проставлення нумерації переліку літератури виключає використання дужок. Після кожної цифри пункту, ставлять крапку. В кінці найменування кожного пункту літератури так само повинна стояти крапка.

Правильне оформлення списку літератури з ДСТУ-2020

Керівництва і правила написання дипломної роботи з ДСТУ-20 передбачають використання не менше 40 джерел для написання, в ідеалі їх кількість повинна перевищувати 45 найменувань.

Правильне розташування переліку видань в списку літератури, має бути наступним:

  • нормативно-правові документи; 
  • акти
  • монографії;
  • навчальні видання;
  • періодика;
  • архівні дані;
  • інтернет – джерела.

Всі назви нормативних документів в диплом пишуть повністю, з обов’язковим зазначенням дати їх публікації. Приклад правильно оформленого списку документів повинен виглядати так: матеріали з Інтернету вказують, у вигляді посилань на електронні ресурси. Не варто зловживати кількістю електронних ресурсів. Тут діє принцип, чим менше, тим краще. Номери цитат і посилань, зазначених в бібліографічному списку повинні відповідати нумерації самої роботи.

Приклади оформлення списку використаних джерел дипломної роботи з ДСТУ

Навчальна література оформлюється відповідно до рекомендацій нормам ДСТУ. Трохи відрізняється написання книг з одним і кількома авторами. У всіх випадках обов’язково вказівка прізвища, ініціалів автора, повна назва видання, місце, назва видавництва, рік випуску, кількість сторінок. При наповненні списку бібліографії монографіями, підручниками, періодикою потрібно уважно писати ПІБ автора, найменування твору, видавництво, рік випуску видання, кількість сторінок книги. Важливо правильно розставляти всі розділові знаки, не забувати проставляти слеш в потрібних місцях речення.

Якщо в книзі один автор, зразок оформлення виглядає наступним чином:

(Петров, А. В. Назва видання / А. В. Петров Місто: Видавництво, рік.- 70 с.).

Вимоги оформлення в списку літератури джерел з декількома видавцями практично не відрізняється від стандартного написання. Різниця полягає лише в тому, що спочатку пункту пишуть ініціали одного учасника, першого за списком. Потім йде назва підручника і через слеш дублюється перерахування вже всіх авторів, в повній відповідності з позначеннями на навчальному посібнику. Велику увагу потрібно приділяти написанню виносок. Вони бувають двох видів. Важливо в дипломній роботі дотримуватися нумерацію. Вона повинна бути єдиною в основному тексті студентського проекту і в переліку використаних джерел. Нижче наведені приклади правильного оформлення списку використаної літератури студентської роботи.

Висновок

Всі частини дипломної роботи взаємопов’язані. Правильне оформлення роботи – запорука успішного захисту дипломного проекту. Оформлення списку використаних джерел в повній відповідності з ДСТУ 2020 створить сприятливе враження у членів комісії і додасть шанс на успішне складання. Самостійне написання дипломного проекту заощадить кошти студента, адже його не доведеться купувати.

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";