Як написати висновок у рефераті: стандарти оформлення, секрети змісту

Реферат, як будь-яка інша дослідницька робота, вимагає оформлення з дотриманням всіх правил і норм. Крім основної частини, в якій розкриваються мета і завдання, важливою складовою є висновок. Саме в ньому будуть підведені підсумки про виконану роботу.

Що таке висновок до реферату?

Щоб правильно написати висновок, потрібно чітко визначити об’єкт дослідження і поставити завдання, які вирішуватиме дана робота. Структура реферату включає в себе розділи: план або зміст, вступ, основна частина, висновок і список літератури. У вступі потрібно сформулювати мети, а в основній частині – викласти факти і відомості про об’єкт дослідження і вивчити проблему. У висновку проводиться аналіз, викладається особиста думка на проблему і наводиться її рішення. Висновок повинен:

 • розкрити основні завдання;
 • дати відповідь на поставлене запитання;
 • підвести підсумок вищевикладеного.

Висновок до реферату – це підсумок дослідницької діяльності, який зроблений на основі раніше поставлених мет і завдань.

Правила оформлення висновку до реферату

Основні вимоги до оформлення будь-якої наукової роботи, в тому числі і реферату, викладені в ДСТУ 3008-95 або в посібнику, розробленому навчальними закладами на підставі стандарту:

 • Шрифт написання Times New Roman, розмір 14;
 • Міжрядковий інтервал 1,5, відступ абзацу 1,5 см;
 • Поля: зліва від 2,5 см до 3 см, праворуч 1,0 см, нижнє, верхнє 2,0 см;
 • Займає 1-2 листа друкованого тексту (не більше 10% всієї роботи).

Особливості оформлення роботи залежать від дисципліни, але загальні рекомендації до написання висновку є стандартними.

Пишемо висновок реферату: рекомендації і приклад

Висновок повинен містити власне умовивід про проблему, а також спосіб її вирішення. Неприйнятно вставляти таблиці, графіки або посилання на джерела. Приклад виведення за темою «Утилізація побутових відходів»:

 • Для досягнення поставленої мети (вказати, які) було розглянуто джерела утворення відходів, проведена порівняльна оцінка по регіонах і розглянута нормативно-правова база. В ході роботи визначені наступні аспекти …
 • На підставі проведеного аналізу пропонується наступне рішення проблеми …
 • Реалізація даних проектів дозволить досягти таких результатів …

Перш за все, дається оцінка теоретичної та практичної частини, потім можна додати кілька рядків про перспективи розвитку або власні пропозиції щодо вирішення проблеми.

Шаблони фраз для висновку до реферату

Рекомендується використовувати такі шаблони фраз при написанні висновку:

 • на підставі проведених досліджень можна припустити;
 • підбиваючи підсумок, можна прийти до висновків;
 • таким чином, встановлено;
 • дане дослідження показує;
 • резюмуючи вищесказане.

Висновок – це коротке і чітко сформульоване підведення підсумків про виконану роботу. Грамотний виклад висновку дозволить студенту повністю розкрити тему, тим самим, розраховувати на хорошу оцінку.

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";