Топ 10 порад для якісного написання дипломної роботи

Дипломна робота – це науковий дослідницька праця, який пишеться студентами останніх курсів для отримання диплома бакалавра або магістра. Вона приймається і захищається перед комісією, яка складається з викладачів кафедри, а також провідних фахівців профільної галузі.

Як потрібно писати диплом?

Писати дипломну роботу самостійно потрібно починати з вибору теми. Як правило, перелік доступних тим надає сама кафедра, а студент вибирає потрібну йому. Сам процес написання кваліфікаційної роботи повинен бути вдумливим і послідовним. Кожен пункт плану обов’язково є логічним і систематизованим продовженням попереднього. Таким чином можна розкрити всю тему повністю.

Як вибрати і співпрацювати з науковим керівником?

Науковим керівником може бути один з викладачів тієї кафедри, на якій навчається студент. Важливо, щоб ця людина була близький по духу або хоча-б не перебував з вами в поганих відносинах. Інакше процес затвердження дипломної роботи може затягнутися, а причиною стануть нескінченні коригування та доробки без аргументації причин.

Акцент на актуальність

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною. Якщо вдало вибрати її, то можна знайти велику кількість інформації в різних літературних джерелах. Комісія звертає увагу на рік випуску тієї чи іншої книги, яка вказана в переліку використаної літератури. Для природних і гуманітарних книги повинні бути не старше 5 років, а для технічних – не більше 10 років.

Графік-план

Виконання дипломної дослідницької роботи піде швидше, якщо попередньо скласти план і визначитися зі структурою майбутнього документа. У цьому допоможе впорядкування джерел інформації, які задають вектор діяльності та послідовність. Так можна істотно зменшити кількість можливих доопрацювань і побудувати в своїй голові хід думок на задану тематику. План часто коригується в процесі написання, але це добре, адже він виступає орієнтиром.

Структура роботи

Структура дипломної роботи складається з таких підкатегорій:

  • титульний лист;
  • зміст праці;
  • вступ;
  • основна частина (складається з 3-6 глав залежно від обсягу);
  • висновок;
  • додатки (проектна документація, діаграми, копії креслень, власні розробки і таблиці);
  • список використаних літературних джерел.

Обсяг кваліфікаційної роботи повинен складатися з 60-100 сторінок формату А4, з текстом на одній стороні аркуша і інтервалом між рядками 1,5 розміру. У вступі випускник повинен назвати основні проблеми та поставлені цілі в обраній ним теми, шляхи вирішення і приблизний хід дослідницької роботи. Основна частина складається з декількох розділів, які логічно і послідовно подають впорядковану і систематизовану інформацію. Перша глава, як правило, присвячується теоретичним знанням про те, звідки взялася проблема, якими були етапи її розвитку. Текст висновку студент пише на основі власних висновків. Тут можна залишити власні рекомендації щодо вирішення питань.

Підтвердження практикою теоретичного матеріалу

Практична складова диплома (аналіз) є підтвердженням того, що студент проявляє свої вміння в реальному житті і може вільно їх використовувати, оперувати для отримання результатів. Часто практична частина – це поглиблений аналіз і продовження теоретичної частини, але з опорою на різні інструменти основної бази (які перераховані у введенні до диплому). Це може бути зіставлення поглядів і думок вчених, обґрунтування своєї власної точки зору щодо питання, ситуації або цілі.

Правильне збереження роботи

Зберегти диплом потрібно в електронному вигляді в форматі Doc. Бажано, щоб джерел для збереження було кілька – домашній ПК, хмара і флешка. Так ймовірність втрати інформації є мінімальною. При збереженні файлу зверніть увагу на його оформлення і зовнішній вигляд, який також повинен відповідати всім вимогам. Необхідно встановити правильний шрифт і розмір, розподілити блоки, вказати літературні джерела в алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів і назв робіт. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Титульний лист включається в нумерацію, але сам номер на аркуші не ставиться.

Унікалізація

Після здачі підсумкового варіанту куратору проекту, він перевіряє документ на унікальність через спеціальні програми. Така перевірка дозволяє зрозуміти, наскільки робота оригінальна і відрізняється від інших, скопійована чи ні з інших джерел. Для робіт бакалаврів і фахівців унікальність диплома повинна бути на рівні 70-75%, для магістрів поріг вище – 75-85%. Профільні юридичні ВНЗ допускають до захисту дипломи з унікальністю 50-70%.

Перевірка і підготовка до захисту

Почати готуватися до Топ порад до написання дипломних робітзахисту диплома потрібно з перечитування матеріалу. Це допомагає освіжити в пам’яті всі важливі і ключові моменти. Так вийде виглядати перед комісією впевнено, не залишивши сумнівів у власних знаннях. Переконайтеся, що структура підготовленої промови повністю відповідає плану диплома. Важливо уточнити наявність всіх додатків, а також порядок їх розташування. Пояснювальна записка до роботи також включає в себе інформацію про наявність таблиць, схем і діаграм.

Допомога в написанні роботи

Якщо самому написати дипломну роботу не виходить, ви дуже зайняті або виникли складні сімейні обставини, то можна звернутися за допомогою до фахівців. Вони напишуть за вас диплом будь-якої складності відповідно до вимог ДСТУ і вашого ВНЗ зокрема.

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";