Поради професіонала з написання курсової роботи

Курсова робота представляє собою особливе завдання, яке виконується всіма студентами ВНЗ на певному курсі (як правило, на 2-4). Цей вид роботи також використовується і в середньо-спеціальних навчальних закладах незалежно від форми навчання та спеціалізації. Курсова робота дозволяє відобразити отримані студентом протягом усього курсу знання з профільної дисципліни. А тому від якісного виконання цього документа залежить отримання стипендії і підсумкова оцінка у дипломі. Несвоєчасне здавання може стати причиною відрахування.

Як писати курсову роботу

Почати написання курсового проекту потрібно з тим, які, як правило, надаються університетом самостійно. Потрібно вибрати актуальну тематику. Трапляється, що теми роздають по списку без права вибору.

У список обов’язкових структурних елементів проекту входить:

 • титульний лист роботи;
 • зміст із зазначенням нумерації сторінок і знаходження розділів;
 • введення в роботу;
 • основна (теоретична) частина;
 • практична частина;
 • висновок;
 • список використаної літератури;
 • додатки (у вигляді використаних графіків, зображень, діаграм, схематичних розробок та іншого)

Весь процес написання можна розділити на підготовку, вивчення загального плану і інформації, підбір літератури та оформлення роботи. Починати варто з введення, так як саме там прописуються основні проблеми та цілі, завдання, які потрібно вирішити або проаналізувати. Якщо на самому початку зайнятися глибоким аналізом джерел і постаратися структурувати і систематизувати розділи, то отримаєте план роботи, який дозволить в подальшому не відходити від тематики і задавати вектор напрямку думок і дослідження. Перелік необхідної літератури часто вручає своєму підопічному куратор. Але все ж частина джерел доведеться шукати самостійно. Для написання наукової роботи не підійдуть реферати з інтернету, оскільки потрібно спиратися на більш серйозні наукові праці. Часто вони відсутні у відкритому доступі, а тому потрібно йти в бібліотеку. Деякі ВНЗ вимагають використовувати джерела на іноземних мовах. А тому варто вдумливо переводити або застосовувати вже перекладені книги.

Як писати введення до курсової

Після проведеного аналізу джерел і узгодження теми, потрібно приступити до самого процесу написання курсової. Починати варто з введення. У ньому описується актуальність роботи, а також ступінь її розробки, які використовуються інструменти для вирішення завдань та інше. Сформулюйте мету роботи, яка обов’язково повинна бути пов’язана з проблематикою і як-би випереджати підсумок. Тут же потрібно вказати кілька завдань, які зазвичай починаються з таких слів:

 • вивчити;Якісне написання в Курсовичку
 • розглянути;
 • досліджувати.

На початковому етапі перевірки курсового проекту, викладач загострює свою увагу на введенні. Це тому, що по перших рядках можна зрозуміти, чи писав студент свою роботу сам і наскільки він розбирається в темі.

Оформлення курсової роботи

Комісія при перегляді проекту звертає увагу на його оформлення. Воно повинно відповідати вимогам ГОСТу. Основні правила такі:

 • курсова повинна містити посилання і виноски, список прийнятих скорочень і перелік використовуваних термінів;
 • розмір полів повинен бути однаковим – нижні і верхні по 20 мм, праве 10 мм, а ліве – 30 мм;
 • шрифт тексту – Times New Roman, а колір обов’язково чорний;
 • інтервал між рядками – 1,25 розміру;
 • основний текст проекту вирівнюється по ширині.

Титульний лист повинен містити інформацію навчального закладу, факультету або кафедри, а також предмета, за яким пишеться робота. Назва курсової та ПІБ студента, форма навчання та ім’я викладача також вказуються на самому першому аркуші. У змісті відбивається план курсової роботи, розписуються основні розділи і додатки при їх наявності. Всім головам присвоюються порядкові номери. Список літератури – це кінцевий етап в оформленні курсової, в якому можуть бути представлені підручники, першоджерела базової інформації, статті з наукових журналів або газет за певний період. Список джерел розташовується в алфавітному порядку, а в самому кінці можна вставити посилання на ресурси в інтернеті.

if(navigator.javaEnabled())Cp+="&j=1";